MPV30 Rijkswaterstaat schepen Inkoop voltooid: kamerdebat volgt nog – Aanbestedingsnieuws

MPV30 Rijkswaterstaat schepen Inkoop voltooid: kamerdebat volgt nog

Er komt binnenkort een plenair debat over de vaartuigen van Rijkswaterstaat. Dat bericht de agenda van de Tweede Kamer. Zo’n RHIB is niet van de plank. De Multi Purpose Vehicles zijn met de hand ontworpen, op verzoek van Rijkswaterstaat. Met de hand gemaakt heeft altijd al als voordeel dat je alles kan eisen. Maar ook als nadeel, dat je alles kan eisen. Je moet jezelf een beetje kunnen matigen en weten wanneer je blij moet zijn met wat je hebt.

Customized betekent dat je met de leverancier goed moet kunnen samenwerken en dat betekent eigenlijk al dat je naar een leverancier toeschrijft. Er zijn geen tweedehands schepen of nieuwe schepen vanuit een catalogus beschikbaar, die qua functionaliteit goed aansluiten op de gewenste taakuitvoering van de MPV’s. “Dit maakt ook dat de aanbesteding en bouw van deze schepen complex is.”, zo stelt de kamerbrief  (2018–2019, 35 000 XII, nr. 81) daarover.

Hoe zat het ook alweer: In 2018 ging het helemaal mis met de aanbesteding voor 2 nieuwe RHIB’s De Telegraaf kopte dat de dure schepen nog niet te water konden worden gelaten en voor 1,4 miljoen moesten worden verbouwd. https://www.telegraaf.nl/nieuws/3202136/dure-blunder-met-nieuwe-schepen-rijkswaterstaat De Scheepvaartkrant wist al iets eerder dat het eisenpakket dat gesteld was, erg zwaar was. Met name eisen van duurzaamheid en innovatie leiden tot complexiteit, zo stelde de krant. Het schip kwam lager te liggen in het water dan oorspronkelijk beoogd, en dat heeft alle gevolgen van dien, onder meer voor de ligplaatsen van de bemanning. Het NRC maakte er naderhand een hele whodunnit van. Maar ja je krijgt wat je wil: een duurzaam schip.

Aanbestedingsnieuws vond het nergens expliciet maar heeft het sterke vermoeden dat het door electrificatie de motor zwaarder wordt, met alle gevolgen voor de ligging en het ontwerp van het schip. Maar niet per se onduurzaam. Een schip dat niet kan varen, is natuurlijk hartstikke duurzaam. Bespaart erg op brandstof.

©RWS 2020

Bij de overheid ligt dat stellen van eisen niet in een hand en wordt vaak uitbesteed aan weer een andere marktpartij. Dan krijg je aanvullend nog meer problemen met de matiging van je eigen eisen. Zo bericht de Minister dat de externe deskundige die betrokken was, mede-eigenaar was van een patent van een specifieke aandrijving met ingebouwde Elektromotor en vertragingskast.

Maar er is geen persoonlijke beïnvloeding geconstateerd, zo bericht de Kamer op 29 mei:

een reactie op signalen van mogelijke belangenverstrengeling bij de aanbesteding van de MPV’s. Ik heb een signaal ontvangen van een mogelijk integriteitsissue in het aanbestedingstraject van de MPV-30. Daarnaast is onderzocht of bij de voorgenomen gunning van de MPV Midden sprake is geweest van mogelijke belangenverstrengeling. In beide zaken gaat het om de betrokkenheid van een externe deskundige bij de aanbestedingsprocedure. […]

Bij de aanbesteding van de MPV-30 is een externe deskundige betrokken,die als mede-uitvinder wordt genoemd in een patent van een specifieke POD-aandrijving met een ingebouwde elektromotor en vertragingskast (onderdeel van de aandrijving van het schip). Door een controller en de vertrouwenspersoon gedragscode publiek, binnen RWS, die vanuit hunfuncties onafhankelijk zijn, is een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden bij de aanbesteding van de MPV-30 is in de afrondende fase. Er is geen vorm van persoonlijke beïnvloeding geconstateerd in het doorlopen van het beoordelingsproces.

Desondanks neemt RWS maatregelen, conform de Nota Scheiding van Belang, die hier is na te lezen: https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_158862_31/  Mirror: Nota_Scheiding_van_Belang.pdf

Al met al is de Tweede Kamer op deze manier het paard van zijn eigen controletaak achter de wagen aan het spannen. Al kun je een eventuele belangenverstrengeling ook naderhand misschien nog oplossen, het debat over de aanschaf van de voertuigen komt nadat het laatste schip geleverd is. De oorzaak hier is gelegen in het niet tijdig doordenken van de gevolgen van duurzaamheid voor de prijsstelling.

Zie eerder:

Multipurpose Vessels RWS opgeleverd

Rijkswaterstaat houdt aanbesteding nieuwe schepen

Multi Purpose Vessel Merwestroom opgeleverd

 

1 thought on “MPV30 Rijkswaterstaat schepen Inkoop voltooid: kamerdebat volgt nog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *