Regulier Onderhoud Hygiëne (CBG) – Aanbestedingsnieuws

Regulier Onderhoud Hygiëne (CBG)

Foto’s: © CBG

Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) heeft een niet-openbare aanbesteding geplaatst voor het regulier onderhoud hygiëne, zoals het verwijderen van zwerfafval en legen van afvalbakken. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– verwijderen zwerfafval;
– schoonmaken en vervangen terreinmeubilair;
– schoonmaken bebording;
– schoonmaken toiletgebouwen

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Midden-Delfland, deelgebieden Abtswoudse Bos, Ackerdijkse Bos, Boonerlucht, Broekpolder, Foppenplas, Holierhoek, Kandelaarshoek, Kerkpolder Noord, Kerkpolder Zuid, Kraaiennest, Krabbeplas, Maaslandse Bos, Oeverbos, Oost-Abtspolder, Poldervaart, Rietputten, Schipluiden, Tanthof, Volksbos, Wielerbaan, Woudhoek, Woudse Bos, Zuidbuurt en Zweth, in de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft. Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Delfland. 

De looptijd van de overeenkomst is van  1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen met maximaal drie maal één jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt. 

Bron: Tenderned zondag 10 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/240601

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *