Ontwerp en realisatie parkeergarage Nieuw Rhijngeest Zuid – Universiteit Leiden – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie parkeergarage Nieuw Rhijngeest Zuid – Universiteit Leiden

Foto: Pixabay.com

De Universiteit Leiden wil een bovengrondse parkeergarage realiseren in het Leiden Bio Science Park (LBSP): het betreft de toekomstige parkeergarage Nieuw Rhijngeest Zuid (parkeergarage NRZ). De Universiteit Leiden (aanbestedende dienst) kiest ervoor om het ontwerp en de uitvoering van deze parkeergarage in één contract aan te besteden. De parkeergarage NRZ is bedoeld om te voorzien in de parkeervraag vanuit de omgeving. Het betreft voornamelijk de parkeervraag van werknemers, bewoners en de bezoekers aan het gebied (bedrijven, woningen en voorzieningen in de omgeving). Om in lijn te blijven met de gecontracteerde ontwikkelingen in het gebied, dient de parkeergarage (fase 1) op 1 januari 2023 te worden opgeleverd.
Op dit moment is de exacte invulling van het gebied, en de daarbij behorende parkeervraag, nog niet vastgelegd. Om die reden eist de Universiteit Leiden dat de Parkeergarage NRZ optioneel kan worden uitgebreid met een tweede fase. De eerste
fase omvat circa 430 parkeerplaatsen en een fietsenstalling, in de tweede fase moet de parkeervoorziening een capaciteit hebben van tenminste 650 parkeerplaatsen.

De opdracht omvat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:
• het ontwerpen van een bovengrondse parkeergarage met minimaal 650 parkeerplaatsen inclusief een fietsenstalling op de locatie Nieuw Rhijngeest Zuid in Oegstgeest;
• het realiseren en gebruiksklaar opleveren van de eerste fase van circa 430 parkeerplaatsen inclusief een fietsenstalling conform alle vereisten zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De Universiteit verplicht inschrijver de mogelijkheid aan te bieden voor het realiseren van fase 2. Deze Optie fase 2 omvat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:
het ontwerpen, realiseren en gebruiksklaar opleveren van de uitbreiding (fase 2) van Parkeergarage NRZ, tot een parkeercapaciteit (fase 1 en fase 2 gezamenlijk) van minimaal 650 parkeerplaatsen conform alle vereisten zoals
opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De optie fase 2 dient door inschrijver gestand te worden gedaan tot vijf jaar na in
gebruik name van de oplevering van fase 1. De optie fase 2 betreft een verplichte optie, niet aanbieden van optie fase 2 is een formele uitsluitingsgrond. 
De Universiteit verplicht inschrijver ook de mogelijkheid aan te bieden voor het realiseren
van een 7
e parkeerlaag. De Optie 7e parkeerlaag omvat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:
het ontwerpen, realiseren en gebruiksklaar opleveren van een extra parkeerlaag in de parkeergarage in fase 1. De parkeergarage heeft daarmee een parkeercapaciteit van minimaal 500 parkeerplaatsen in fase 1 conform alle vereisten zoals opgenomen in de anbestedingsdocumenten.
Het ontwerpen, realiseren en gebruiksklaar opleveren van een extra parkeerlaag in de parkeergarage in fase 2. De parkeergarage heeft daarmee een parkeercapaciteit van minimaal 750 parkeerplaatsen (fase 1 en fase 2 gezamenlijk) conform alle vereisten zoals opgenomen in de aAanbestedingsdocumenten. Ook de Optie 7e parkeerlaag betreft een verplichte optie, niet aanbieden van optie 7e parkeerlaag voor zowel fase 1 als fase 2 is een formele uitsluitingsgrond. De Universiteit Leiden hanteert een plafondbedrag. Het plafondbedrag voor de opdracht bedraagt € 6.200.000,- excl. btw, prijspeil 1 januari 2022. Hierbij gelden de volgende bepalingen:
het Plafondbedrag is exclusief de kosten voor de Optie fase 2;
het Plafondbedrag is exclusief de kosten voor de Optie 7e parkeerlaag;
het Plafondbedrag is inclusief de kosten voor een sprinklerinstallatie;
overschrijding van het plafondbedrag is een formele uitsluitingsgrond.

De aanbestedende dienst besteedt het ontwerp en de uitvoering van de parkeergarage Europees openbaar aan. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding een verificatiegesprek te voeren voordat het voornemen tot gunning plaatsvindt. Blijkt tijdens het verificatiegesprek dat onjuiste
informatie is verstrekt of dat op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, of dat de inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen, zal de inschrijver alsnog afvallen. 

Bron: Tenderned zondag 10 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/240675

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *