PVV stelt vragen over aanbestedingen Floriade – Aanbestedingsnieuws

PVV stelt vragen over aanbestedingen Floriade

 

PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk heeft aan het college van Almere gevraagd hoe het komt dat bureau OverMorgen is gekozen als opdrachtnemer voor het Rondje Weerwater. Bij het Rondje Weerwater is gekozen voor de ontwikkeling door de Bureaus Karres&Brands, NorthernLight en OverMorgen. PVV stelt dat, door voor deze bureaus te kiezen, de ‘bestuurlijke integriteit in Almere in het geding is’. Vorige week berichtte het collegebestuur bij monde van Tjeerd Herrema, dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Alles is netjes via een aanbesteding gegaan. Aanbestedingsnieuws zocht het verder uit.

Het probleem waar de PVV mee zat, is dat bij het bureau OverMorgen, oud-PvdA staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas is betrokken. Verdaas is aangesteld door de gemeente als kwartiermaker voor een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van Growing Green Cities. Daarnaast is hij leider van het Atelier Flevo-perspectieven, dat werkt aan een nieuwe omgevingsvisie Flevoland. Deze week werd duidelijk wat de precieze gestalte moet worden van dat kenniscentrum. Het wordt een Floriade Campus in samenwerking met de Hogeschool. Waar is dat nou voor nodig. Om “innovatieve bedrijven aan te trekken”, zo bericht Dichtbij.

Ook Almere Vandaag wijst op mogelijke belangenverstrengeling bij aanbestedingen rondom de Floriade 2022. Zo is Menno Smits, directeur van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group die voor Almere in verband met de Floriade een aan het bestemmingsplan geliëerd milieu-onderzoek uitvoerde, ook bestuursvoorzitter van de Stichting Vrienden van de Floriade. Dat bedrijf doet het dit jaar erg goed, zo hadden ze een omzet van €192 miljoen en een nettowinst van €10 miljoen.

Innovatieve Campussen en Luchtkwaliteit

Antea Group? De Antea Group bljikt een veel voorkomende adviesgroep bij aanbestedingen. Zij stellen tenders op voor onder meer de gemeente Haarlem, voor herinrichtingen van straten. Zo werden bijvoorbeeld in de Eksterlaan, het Dietsveld , de Meeuwenstraat en de Jan Gijsenkade in Haarlem op advies van de Antea Group nog alle bomen van slechte staat vervangen door nieuwe bomen. Ook in Gelderland, in Wamel, Dreumel en Heerewaarden kon de kwaliteit van de uitwaarden erg verbeterd worden. Al die hinderlijke bomen zorgen daar in Gelderland voor een ernstig hoogwaterpeil. En dan niet te vergeten, al die spinselmot! Van Haarlem tot Eindhoven, het is een grote plaag, ook al is de spinselmot op zichzelf ongevaarlijk. In Eindhoven, werkt de Antea Group eveneens aan advisering, maar dan bij bestemmingsplannen, voor een “hoogwaardig bomenbestand“.

Toevallig is daar in Eindhoven eveneens een innovatieve campus verrezen. Op de campus is ook een biomassacentrale gevestigd. Net als in Almere ter hoogte van knooppunt Muiderberg, worden er in Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Leenderheide erg veel bomen gekapt. Het zal wel toeval zijn maar steeds in de nabije omgeving van die biomassacentrales en innovatieve campussen blijken de heiderijke natuurgebieden veel overlast van bomen te ondervinden. Boomoverlast moet dan opvallend vaak worden teruggedrongen op advies van de Antea Group. We zijn het maar even uit gaan zoeken voor de Leenderheide, alwaar de bomen in de weg stonden voor netbeheerder Tennet in verband met de brandveiligheid. En waar de overlast van onnatuurlijke naaldbomen erg groot was. En inderdaad, de Antea Group is dan ook weer betrokken bij de MIRT-verkenning  A67 Leenderheide. Een tweebaans snelweg dwars door het natuurgebied.  Zul je altijd zien dat ook hier weer al die milieuverpestende bomen in de weg staan aan een 4-baans snelweg van duurzaam asfalt.

hinderlijke boomoverlast nabij a67 Leenderheide, Peerven ©ZaZ 2017

Oh lieve help, waar moet dat heen met de natuur in Nederland, met al die vieze bomen overal. Gelukkig kunnen die milieubelastende bomen nog duurzaam worden geupcycled tot groene stroom in onze duurzame verbrandingsoven. Die biomassacentrale die nauw samenwerkt met een campus die gespecialiseerd onderzoek doet naar zonnepanelen en duurzame energie. Superslim zijn ze daarmee in Brainstad Eindhoven. Vast vooral met cursussen houtbewerking. Maar dat heeft onze redactie niet meer uitgevraagd.

 

De redactie van Aanbestedingsnieuws vindt het toch opvallend hoe zulke ontwikkelingen samengaan. Doet Antea Group soms goede zaken in Almere? Gemeentewoordvoerder Brentjes van Almere merkt in een reactie op vragen van de lokale pers alleen op dat de gemeente veel vaker samen werkt met de Antea Group. Oh ja?  Dat heeft de redactie van Aanbestedingsnieuws even uitgezocht. Erg veel gunningsberichten staan er toch niet op TenderNed. Als je zoekt op Antea Group, komen er maar enkele Tenders boven water en daarbij zijn ze dan ook nog eens niet de enige adviseur. Is dit soms onderhands gegund?

Wat we wel vinden via TenderNed, is dat de Antea Group blijkt mee te werken aan de vestiging van een – heel duurzaam en circulair – Upcycle Centrum in Almere. Daarover hadden we al eens eerder bericht. Het persbericht was daar opvallend lovend over. Het was de meest duurzame afval-verbrandingscentrale ever.  Helaas is dat persbericht nu weg. Het college van Almere heeft in een reactie laten weten, dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en het allemaal volgens de regels, via een aanbesteding is verlopen. Volgens Smits is er geen sprake van een gigantisch bedrag.

Er is dus een correlatie waarneembaar tussen het aantal astmapatiënten, innovatieve campussen en bestemmingsplanadviseurs. Hier hangt een vies luchtje aan. Terug naar de aanbesteding van de Floriade. Waar had de PVV nu problemen mee?

Prijsvraag winnaar

De PVV vond dat de opdracht niet zomaar kon worden gegund aan de winnaar van een prijsvraag voor het Rondje Weerwater. Architect René van Zuuk was een van de zeven winnaars, van de prijsvraag Rondje Weerwater, in 2014, met onder meer het ontwerp voor een ‘Weerwaterkapel’, een religieuze ruimte in het verlengde van de aanlegsteiger aan de Esplanade. Hij won niet alleen de prijsvraag, maar mocht nu ook de opdracht uitvoeren. Gemeentewoordvoerder Judith van Dijk wijst erop dat bij het ontwerp ook die ideeën van de prijsvraag worden meegenomen bij de ontwikkeling van het definitieve Rondje Weerwater.  “Het bureau dat het sportieve en recreatieve Rondje Weerwater gaat ontwerpen heeft ook de ideeën van de prijswinnaars ontvangen. Samen vormen de winnaars bovendien een klankbordgroep die betrokken blijft bij de ontwikkeling van het Rondje Weerwater. Het bureau zal ook omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij het maken van het ontwerp.”

Lokale ondernemers

Vrijwel iedere gemeente werkt met shortlists van lokale ondernemers. Dat roept echter wel de vraag op, of dat niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, op basis waarvan alle ondernemers, ook uit Amsterdam of China, gelijkelijk op die opdracht kunnen reageren. De shortlists blijken standaard beleid van de gemeente Almere. Iedere ondernemer uit Almere kan zich ervoor aanmelden. Mark Pol (wethouder bij de gemeente Almere) is opdrachtgever voor het nieuwe inkoopbeleid. Voor hem is versterking van het Almeerse ondernemersklimaat van groot belang. Dat betekent dat de gemeente niet alleen energie steekt in het binnenhalen van nieuwe bedrijven naar Almere, maar vooral probeert, bij te dragen aan het krachtig maken van de bedrijven in Almere zelf. Het nieuwe aanbestedingsbeleid, met extra aandacht voor lokaal ondernemerschap is tot stand gekomen met leerzame dialoogmomenten met Almeerse ondernemers. Nog onlangs opende Pol het Upcycle Centrum (de verbrandingsoven) dat deze zomer zijn hoogste punt had bereikt.

De vraag blijft dus hangen. Welke bedrijven?  Floriade Mark Wit (Hoofd Concern Inkoop & Aanbesteden van de gemeente Almere) lichtte toe dat er voor lokale ondernemers een speciaal loket was geopend. De gemeente Almere heeft een Database Lokale Ondernemers (DLO) geopend waar iedere ondernemer uit Almere zich op kan aanmelden. Tot op heden zijn er 200 aanmelders. Er zijn natuurlijk veel meer bedrijven in Almere, dus er werd meteen een oproep gedaan aan alle ondernemers om zich in te schrijven via https://www.almere.nl/ondernemen/aanmelding-lokale-ondernemers.

Jurist

Was er verder nog iets opmerkelijks. Ja toch wel, op een aanbesteding reageren is natuurlijk altijd een sysifus-arbeid en alleen al de eigen verklaring invullen kost een werkdag, maar de jurist voor de Floriade was desondanks binnen een week geworven. De tender  Jurist Floriade 2022 – Gemeente Almere werd binnen een week ook op de marktplaats Flevoland huurt in gepost en daarna, stop gezet Een tweede tender voor jurist die nog steeds open staat geeft als richtprijs een uurtarief van €225 per uur. Indeed had er nadien een vacature voor, voor 16 uur per week. Evenals Bluetrail en Flexintens en Held Uitzendgroep en VC Consult. Zo zijn er toch alweer 6 vacatures voor aanbestedingsjurist. Het invulformulier van de vacature bij Bluetrail geeft als maximaal uurtarief €120 aan. Aanbestedingsjurist is een veelgevraagd beroep. Op iedere vacature reageren toch zeker 3 werkloze net-afgestudeerde juristen, je kan er toch algauw €30,- per uur mee verdienen. Waarom niet? Die spinselmot bedreigt toch ook al onze bomen? Onderhandelen over het salaris zit er niet in. Want de opdracht komt “uit een aanbesteding”.

Extra Budget

Kortom: het gaat allemaal toch wel wat duurder uitpakken met die Floriade. Er was al 10 miljoen euro begroot voor het evenement, maar de gemeente wil 11,6 miljoen euro extra budget hebben, aldus Trouw in juni. Waar die miljoenen toch in gaan zitten?

Voor het geval u door de bomen het bos niet meer ziet, in ongerelateerd nieuws, de productie van de biomassacentrale van Almere blijkt na enige aanloopproblemen in 2014, te zijn verdrievoudigd in 2016.

Zie ook:

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2016/7/onrust-over-bomenkap-uiterwaarden-10134150 

Zie verder:

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/almere-krijgt-een-upcycle-centrum/

http://almerevandaag.nl/almere/article22857013.ece/Vergunning-voor-Bio-centrale

http://upcyclecity.almere.nl/reststromen/

De door Antea gewonnen Tender van Almere voor adviesdiensten in het algemeen had maar liefst 17 deelnemers .

Almere
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3212d94a766af800dfce92efe5a4b036/pageId/D909D/huidigemenu/aankondigingen/cid/99454/cvp/join;jsessionid=EA382362F62FA5D665925701565C4277.node1

Rijkswaterstaat GPO

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3794cb9cd7d97146359c111d702cf84f/pageId/D909D/huidigemenu/aankondigingen/cid/133759/cvp/join;jsessionid=1E4D306E6D761F7953EF6A5E5F0A776A.node7

 

2 thoughts on “PVV stelt vragen over aanbestedingen Floriade

 1. Almere/Flevoland neemt de circulaire economie zo serieus men gaat (olie)kunststof compost gebruiken op de Floriade van gecomposteerde luiers van Orgoworld Lelystad.
  Italiaanse maffia praktijken met grote hoeveelheden kunststof gedumpd in de compost.
  Almere is zo enthousiast over hun product.
  Kunststof bloemen op de Floriade van kunststof compost.
  Gezond gehouden door medicijnresten van de buurgemeentes. Met extra veel antibiotica.
  Prima promotie voor uw Floriade, hoe goed Almere voor de natuur zorgt.
  Kunststof bloemen gaan veel langer mee
  De tuinders en vooral buitenlandse gasten zullen het fantastisch vinden.
  Vooral in de landen waar het verboden is. Duitsland o.a.
  Dat men over een bedje van luiers loopt.
  Hopen dat ze dan bij verkoop van de grond nog een schone grondverklaring krijgt.
  Almere wil vanwege een paar centen doorgaan met deze Italiaanse praktijken en fanatiek. Ook al zijn babyluiers bijna 100% kunststof. Circulaire economie het parade paardje van Almere met een hele grijze rand.
  Terwijl het vorig jaar al zou stoppen volgens Keurkompost zie artikel.
  Dat de organisator van de Floriade zo omgaat met de landbouwgronden. Schandalig!!!!
  En de aanbsteding van dit afval moest met luiers zodat orgaworld het zou winnen. De rest van de verwerkers kunnen het ook maar beginnen er niet aan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *