Rijkswaterstaat: duurzaam inkopen loont – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat: duurzaam inkopen loont

Rijkswaterstaat wil duurzaamheid in de grond-, weg- en waterbouw stimuleren en heeft daarom in op 100% duurzaam inkopen. Voor Rijkswaterstaat houdt dat vooral in dat duurzaamheid wordt meegenomen als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen.

Hoe gaat dat in zijn werk? Nou voor dat duurzame aanbesteden gebruikt Rijkswaterstaat Dubocalc, een eigen ontwikkeld programma voor de berekening van de levenscycluskosten en daarnaast de CO2-prestatieladder. Aan de hand van deze methoden kan zo van tevoren objectief worden berekend welke aannemer het duurzaamste is.

Een van deze voorbeelden van duurzaam aanbestede projecten is knooppunt Muiderberg. Dat knooppunt ligt aan de rand van het natuurgebied Gooise Meren. Rijkswaterstaat heeft er van Procura+ in 2016 een prijs voor ontvangen, omdat de duurzame aanbesteding knooppunt Muiderberg de beste aanbesteding was van het jaar 2016. Schulz gaf afgelopen februari 2017 nog het startschot voor de aanleg van deze “energieneutrale snelweg” die 4.000 tot 10.000 zonnepanelen bevat.

Is dat niet een druppel op de gloeiende plaat? Het is maar wat in het oog springt. Een ander saillant detail is dat bij de renovatie van het knooppunt 133 ha aan natura2000 natuurgebied is verloren. Amsterdam had bedongen dat dit zou worden gecompenseerd met 6ha natuurgebied elders. Rijkswaterstaat heeft naderhand gevraagd aan Flevoland of de provincie het kon uitbreiden naar 7,5 ha in verband met een “kleine wijziging van het tracé.

Duurzaam inkopen loont, volgens Rijkswaterstaat. De vraag blijft dan ook hangen, wie het nu precies loont, dat duurzaam inkopen. Waar gaat al dat 133ha hout naartoe? Dat blijkt te gaan naar de gemeente Almere, die dit gebruikt als biobrandstof voor energiecentrales en voor constructiehout in de bouw.

Daar in Almere heeft de NUON een “hulpwarmtecentrale” die direct levert aan het warmtenet. De warmtekrachtcentrale in Almere bestaat uit de AL01 (1987) en AL02 (1993) met een gezamenlijk vermogen van 118 MW elektrisch en 119 MW thermisch.
http://www.nietmeerdan.nl/downloads2/liberalisering%20casus%20almere.pdf

2 thoughts on “Rijkswaterstaat: duurzaam inkopen loont

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *