Marktconsultatie elektrisch deelvervoer provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie elektrisch deelvervoer provincie Noord-Brabant

Foto: 3xPstudio

De provincie Noord-Brabant wil de zakelijke mobiliteit van haar medewerkers verduurzamen door de inzet van een duurzame mobiliteitsdienst/elektrische deelauto’s. De afgelopen vier jaar is hiermee volop geëxperimenteerd. Medewerkers konden op vrijwillige basis gebruik maken van elektrische deelauto’s bij het provinciehuis. Bij een reservering van 48 uur voorafgaande aan de zakelijke rit, was een elektrische deelauto/mobiliteitsdienst voor de medewerker beschikbaar. Het reserveren en ontsluiten van de elektrische deelauto’s gebeurt door middel van een app. Omdat het gebruik van deze elektrische auto niet verplicht was, konden medewerkers in deze periode ook de eigen auto blijven gebruiken en de zakelijke kilometers declareren. Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant een nieuwe vervoersregeling vastgesteld, waarin het voor medewerkers in principe niet meer mogelijk is om de eigen fossiele brandstof auto te gebruiken en de kilometers te declareren voor zakelijke ritten. Dit betekent een toename van de vraag naar elektrische deelauto’s, wat de provincie als werkgever uiteraard op de juiste manier dient te faciliteren.

Om uitvoering van de nieuwe vervoersregeling mogelijk te maken en elektrische deelauto’s/deelmobiliteit te faciliteren, is de provincie Noord-Brabant van plan om door middel van een Europese aanbesteding één of twee partijen te selecteren voor het leveren van een duurzame mobiliteitsdienst door middel van de inzet van elektrische deelauto’s. Het streven hierbij is de
nieuwe mobiliteitsdienst volledig in te zetten vanaf de zomer van 2024 voor een periode van vier jaar. Het aanbod van of het stimuleren van fiets en OV-gebruik maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Dit is onderdeel van de vervoersregeling zelf. Opdrachtnemer dient dus de gevraagde kilometrages te realiseren door de inzet van elektrische deelauto’s in de vorm van een mobiliteitsdienst. De precieze/nadere invulling van de mobiliteitsdienst staat nog niet vast. De omvang en de aard maken dat er een aantal vraagstukken zijn, waar de provincie graag eerst over in overleg gaat met de markt om oplossingsrichtingen en ideeën van de markt mee te kunnen nemen in de definitieve uitvraag. Hiertoe voert de provincie deze marktconsultatie uit.

Ter verdere voorbereiding van de aanbesteding zouden we de markt graag een aantal vragen voor willen leggen tijdens een gesprek. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich via Tenderned aanmelden.  Noord-Brabant verzoekt u voor het indienen van uw aanmelding gebruik te maken van het beschikbaar gestelde bestand ‘Aanmeldformulier marktconsultatie elektrisch deelvervoer’. Op basis van de aanmeldingen zullen wij maximaal zes partijen uitnodigen voor een gesprek. Indien er
meer dan zes aanmelders zijn zal de provincie op basis van de antwoorden uit het aanmeldformulier een keuze maken voor de partijen met wie het gesprek zal plaatsvinden. Deze partijen zullen voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst ontvangen ter voorbereiding. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 6 of vrijdag 8 september 2023 in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.

Bron: Tenderned dinsdag 8 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306859

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *