Greenpeace: duurzaamheid gemeentelijke inkopen onbekend – Aanbestedingsnieuws

Greenpeace: duurzaamheid gemeentelijke inkopen onbekend

Laatst geupdate op december 12, 2016 door redactie

“Geen enkele gemeente weet welk deel van de leveringen werkelijk duurzaam zijn”.  Dat stelt een woordvoerder van Greenpeace naar aanleiding van een rapport van CLM.  Greenpeace noemt het een farce. CLM onderzocht de duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer van de tien grootste steden. Het rapport concludeert dat het duurzame inkoopbeleid dat PIANOo vereist, niet daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De milieucriteria voor duurzaam inkopen zijn te vrijblijvend.

De nieuwste versie van de milieucriteria voor MVI van catering (van PIANOo) stelt dat 50% (in euro’s) van het assortiment aan nader gespecificeerde minimum gunningscriteria moet voldoen. Eindhoven volgt de eisen van PIANOo daarbij helemaal niet:  “Eindhoven eist meer dan 16% van zijn leverancier, maar wil wel naar 50% groeien. Dat is veel minder streng dan de PIANOo-eis die uitgaat van minimaal 50%.

Renovatie van het Amsterdamse Oosterpark, een duurzame aanbesteding? ©ZaZ, 2016
Renovatie van het Amsterdamse Oosterpark, een duurzame aanbesteding?
©ZaZ, 2016

Ook Den Haag, Groningen en Almere laten het afweten: “Den Haag eist ook lagere percentages duurzaam geproduceerde producten, maar heeft wel een goed borgingssysteem. Groningen vraagt alleen om biologische melk als minimumeis. Almere stelt in het geheel geen eisen op dit vlak aan de cateraars

Ten aanzien van sierteelt worden ook niet de goede milieucriteria gehanteerd. Duidelijk minder scoren hier de Den Haag (die geen eisen stelt aan bodem en struiken, maar wel aan bloembollen), Almere (die als ‘voorkeur Milieukeur heeft, ‘mits verkrijgbaar in de markt’) en Tilburg (die geen eisen stelt op dit vlak). Gemeenten weten veelal niet welk deel van de daadwerkelijk geleverde sierplanten welk keurmerk heeft. Dit maakt ranking op basis van levering niet mogelijk.

CLM doet daarom een aantal aanbevelingen. Om de effectiviteit van het duurzaam inkoopbeleid van de overheid te vergroten, bevelen ze aan:

• de rol van PIANOo te verbreden van ‘informatie’ advies, instrumenten en praktische tips’ naar een meer verplichtende rol.
• Daadwerkelijk de inkoop in de praktijk te evalueren. in hoeverre worden uiteindelijk, bijvoorbeeld in de catering, daadwerkelijk duurzame producten aangeleverd?
• het beleid rond duurzame inkoop van gemeentes aan te scherpen.

De redactie van Aanbestedingsnieuws heeft het Ministerie gebeld om een inhoudelijke reactie. De redactie wil graag weten, waarom er bij PIANOo niemand aan de bel trekt, als hun beleid niet wordt uitgevoerd. Een woordvoerder gaf daarop geen antwoord. In verband met een overleg, was de inhoudelijk woordvoerder ook niet bereikbaar voor een reactie. We kunnen onze vragen mailen.

Eerder kwam Natuur en Milieu al tot vergelijkbare conclusies. Zo dateren de milieucriteria voor WMO-vervoer uit 2011 en voldoet een aanzienlijk deel van de gemeenten ook daar niet aan. Zie verder:

Natuur en Milieu: gemeenten kopen vervoer niet duurzaam in

Zie het rapport zelf, bij Greenpeace:
http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2016/duurzame%20landbouw/906-CLMrapport-Duurzame_inkoop_catering_planten_groenbeheer_gemeenten.pdf

Zie ook:

http://www.deboomkwekerij.nl/nieuws/4702-greenpeace-duurzaam-inkopen-is-farce

en de reactie van Greenpeace, Honderd procent duurzaam inkopen door gemeenten is een farce, 7 december 2016:

 

1 thought on “Greenpeace: duurzaamheid gemeentelijke inkopen onbekend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *