Natuur en Milieu: gemeenten kopen vervoer niet duurzaam in – Aanbestedingsnieuws

Natuur en Milieu: gemeenten kopen vervoer niet duurzaam in

De huidige inkoopeisen die gemeenten stellen aan duurzaam vervoer, zijn ontoereikend voor echte verduurzaming. Voor Wmo- en leerlingenvervoer stammen de eisen uit 2011. De markt is inmiddels ver voorbij de voorgeschreven eisen. Een herziening van deze documenten is cruciaal voor echte verduurzaming. Dat blijkt uiduurzaamheidscriteriaingunningt een onderzoek van PitPoint in opdracht van Natuur en Milieu.

Van de aanbestedingen voor leerlingenvervoer voldeed 73 procent niet aan de minimumcriteria voor duurzaam inkopen; van de Wmo-aanbestedingen was dat 83 procent en van de aanbestedingen voor het eigen wagenpark 80 procent.

De resultaten kwamen tot stand door 85 aanbestedingen te screenen. Het onderzoek heeft alleen de aanbesteding beoordeeld. Natuur & Milieu heeft geen onderzoek gedaan naar de uiteindelijk ingekochte vervoersmiddelen. Zo is het mogelijk dat een gemeente geluk heeft en ondanks weinig ambitieuze eisen toch relatief schone voertuigen krijgt.

Het rapport doet een aantal aanbevelingen:

1. Een grondige herziening van de huidige inkoopcriteria blijft hard nodig.
2. Neem naast Euronormen ook CO2-eisen op in de aanbesteding.
3. Meer kennis en aandacht bij gemeenten nodig; de wil is er vaak wel.
4. Stel een jaarlijkse monitor in om voortgang bij te houden.
5. Meer aandacht beleid voor duurzaam inkopen bij de rijksoverheid.

Zie het rapport voor meer benchmark,  uitgesplitst naar type vervoer.

Bron: Natuur en Milieu, 7 november 2016

duurzaamleerlingenvervoerrapport

 

2 thoughts on “Natuur en Milieu: gemeenten kopen vervoer niet duurzaam in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *