Limburg wil ruimte voor de beken – Aanbestedingsnieuws

Limburg wil ruimte voor de beken

Op donderdag 22 juli heeft Deltacommissaris Peter Glas, samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck, bestuurder van Waterschap Limburg Josette Van Wersch en gedeputeerde Water Lia Roefs een bezoek gebracht aan de door watersnood getroffen gebieden in Meerssen en Valkenburg. De Deltacommissaris is naar Limburg gekomen om persoonlijk te zien hoe ingrijpend de gevolgen van de waternood zijn en sprak tijdens zijn bezoek met verschillende getroffen bewoners.

Het bezoek stond ook in het teken van de vraag of de huidige inrichting van de waterhuishouding van Nederland naar aanleiding van de overstromingen in Limburg, wel op orde is. De conclusie van vandaag is dat de klimaatverandering noopt om versneld samen te werken aan de waterveiligheid in Limburg. Met name voor beken in Limburg die vanuit het buitenland enorme hoeveelheden water richting Nederland stuwen, is dat aan de orde. Gezamenlijk pleiten de gemeenten, de Provincie en het waterschap voor een actieplan, waarin wordt uitgewerkt wat nodig is om inwoners, woningen, horecabedrijven, winkels, landbouwpercelen en onze infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water zoals van vorige week.

Met een project als Ooijen-Wanssum geeft Limburg “ruimte aan de rivieren”. Nu is het tijd om ook ruimte aan de beken te geven. Waterschap Limburg werkt door het programma Water in Balans
samen met inwoners, de landbouwsector, natuurorganisaties, terrein beheerders en gemeenten aan knelpunten in het regionale watersysteem. De opgave is onder meer door de bijzondere grensligging en de samenstelling van het landschap (heuvels en dalen) groot. Het is een nationale uitdaging om de beekdalen in Limburg en elders in het land voldoende robuust te krijgen. Dit is een nationale opgave.

In het Limburgse beeksysteem, mede gevoed door neerslag uit Duitsland en België, zien de regionale overheden een enorme opgave.

Beekdal Gulp ©Limburg 2021

Ook die kunnen alleen maar samen worden opgepakt en is meer dan ooit, onderdeel van de Nationale delta-aanpak. Nieuwe internationale klimaatmodellen laten zien dat in Zuidoost-Nederland steeds meer hevige buien verwacht kunnen worden. De regionale overheden zullen met het Rijk alle kennis en kunde inzetten om Limburg de komende jaren aan te passen aan de veranderende weersomstandigheden.

De regionale overheden gaan met het nieuwe kabinet in gesprek om na te gaan wat nodig is om het watersysteem klimaat robuuster te maken. Hiervoor wordt een Actie Waterplan Limburg snel uitgewerkt. Het gaat volgens de allereerste inschattingen om honderden miljoenen voor de komende tien jaar.

Bron: Limburg, 22 juli 2021

NDR: Interessant om te zien dat Brabant Water al zijn tijd vooruit was door al sinds zeker 2016 te werken aan het herstel van het beekdal rond de Keersop bij Valkenswaard. Daar echter, heeft de provincie Brabant nu een weg gepland waar we het al over hadden de “nieuwe verbinding N69 waarmee een zandpaadje van 1 meter breed met uitzicht op een beekje als hiernaast wordt opgeplust tot een 2×2 baans weg met baanscheiding, nu kennelijk ook nog eens met een fly over van 300 meter. Voor verkeer dat er niet is. Nog verdere verstening.

 

Boskalis wint tender nieuw aan te leggen N69 Knegsel-Dommelen

Aanbesteding N69 vooruitlopend op uitspraak RvS

Snelweg Knegsel -Dommelen kost 92,5 miljoen

Waterschap aan de slag met beekherstel de Keersop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *