Nieuwbouw nevenlocatie met brandweerpost Zeeland (N-B) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw nevenlocatie met brandweerpost Zeeland (N-B)

Foto: Pixabay,com

Veiligheidsregio Brabant-Noord verzorgt diverse ondersteunende diensten (zoals logistieke bevoorrading en onderhoud) voor de brandweerkazernes van de regio. Om de efficiency, flexibiliteit en bereikbaarheid van deze diensten te verbeteren wordt de nieuw te bouwen lokale brandweerkazerne gecombineerd met het regionale steunpunt van de veiligheidsregio. De Nevenlocatie en de brandweerpost Zeeland worden gerealiseerd op een nieuwe locatie gelegen aan Voederheil in de gemeente Landerd. Het benodigde perceel voor VRBN is ca 9.300m² groot en ligt op de overgang van woonboerderijen met een landelijk karakter aan de
voorzijde en de industriële bebouwing op het industrieterrein aan de achterzijde. Op het moment loopt er, op initiatief van de
gemeente Landerd, een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan om het uitbreiden van het achterliggende industrieterrein mogelijk te maken. Hierin wordt ook het plan voor de te realiseren kazerne meegenomen. De planning is om deze procedure voor het einde van 2021 af te kunnen ronden met een gewijzigd onherroepelijk bestemmingsplan. De nieuwbouw aan de voederheil heeft een BVO van circa 3.450m² verdeeld over twee bouwlagen. Hierbij heeft de lokale brandweerpost voor het dorp Zeeland een omvang van circa 760m², met een ontsluiting op de Voerderheil in verband met de opkomst van vrijwilligers vanuit het dorp. De nevenlocatie heeft een BVO van circa 2800m² met een ontsluiting aan de achterliggende Landweer.

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft Duurzaamheid als één van de opdrachten (en ambities) in haar beleidsplan 2020-2023 opgenomen. Deze zijn in het Programma van Eisen nader vastgelegd. Kernwoorden zijn duurzaam en gezond. Aandacht voor welzijn van de mens, energie besparen en circulair bouwen zijn belangrijke aspecten bij het ontwerp en de uitwerking daarvan. Deze ambities zijn vastgelegd in de documenten van de gunningsleidraad.

Het totale project omvat de realisatie van een nieuwe nevenlocatie voor de veiligheidsregio Brabant-Noord met een lokale brandweerpost voor het dorp Zeeland. Na het gunnen van het werk aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding zal hij als opdrachtnemer op basis van uitgewerkte stukken door het ontwerpteam starten met de werkvoorbereiding van het werk, waarna achtereenvolgens de uitvoering zal starten. De projectorganisatie welke De aanbestedende dienst voor ogen heeft, is een traditionele structuur waarbij de uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Een aantal directieleveringen zullen worden geïntegreerd in het werk. Separaat wordt de opdracht voor de installatietechnische werkzaamheden aanbesteed. De opdrachtnemer krijgt de coördinatieplicht over de installatietechnische werkzaamheden.

De gevolgde procedure is de niet- openbare procedure met twee fases. Uiteindelijk wordt door de aanbestedende dienst gezocht naar maximaal vijf gegadigden die zij willen uitnodigen om een inschrijving in te dienen voor de uitvoering van dit project. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in januari 2022 de opdracht worden verstrekt zodat in maart 2022 kan worden gestart met de werkzaamheden. De termijn voor de bouwvoorbereiding en de realisatie bedraagt met elkaar 58 achtereenvolgende kalenderweken. De aanbestedende dienst houdt zicht te allen tijde het recht voor om van bovenstaande planning af te wijken indien de situatie hierom vraagt.

Bron: Tenderned vrijdag 23 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233869 (bouwkundig) en https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233870 ( installatiewerken)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *