Leerlingen- en zwemvervoer II Gemeente Edam-Volendam – Aanbestedingsnieuws

Leerlingen- en zwemvervoer II Gemeente Edam-Volendam

©ZAZ

Door middel van deze Europees openbare aanbestedingsprocedure is de gemeente van plan één opdrachtnemer per perceel te contracteren welke verantwoordelijk is voor het zwem- en/of leerlingenvervoer binnen de gemeente Edam-Volendam.

De opdracht is opgedeeld in twee percelen. Te weten:
-Perceel 1 Leerlingenvervoer € 714.671,28,-
-Perceel 2 Zwemvervoer (optioneel: vervoer Oekraïense leerlingen) € 49.849,57,-
De eisen die aan de percelen worden gesteld zijn in het programma van eisen opgenomen. Voor de percelen zijn in het afgelopen jaar bovenstaande bedragen besteed. De bedragen zijn indicatief over 2022, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het is toegestaan om op één of op beide percelen in te schrijven. Het is mogelijk dat één partij meerdere percelen gegund krijgt.

Perceel 1 Leerlingenvervoer
De opdracht omvat het dagelijks aangepast leerlingenvervoer van een vast woon-/verblijfsadres of opstapplaats naar en van een groot aantal scholen/instellingen/stageplaatsen gedurende circa veertig schoolweken per jaar. Het betreft hier veelal scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Naar verwachting zullen ca. 103 leerlingen gebruik gaan maken van het leerlingenvervoer. Dit aantal is indicatief en gebaseerd op het huidige aantal leerlingen in het vervoer. Voor een beschrijving van de herkomst, tijden en frequentie van het vervoer wordt verwezen naar de bijlagen van de aanbestedingsdocumenten.
Indien ten gevolge van een beleids- en/of wetswijziging het noodzakelijk is het aantal te vervoeren leerlingen te wijzigen vóór aanvang of gedurende de contractperiode, is de vervoerder verplicht hieraan de medewerking te verlenen. Het door vervoerder aan te bieden vervoer dient te zijn gebaseerd op de eisen en de vervoersmogelijkheden als aangegeven in de aanbestedingsdocumenten.

Perceel 2 Zwemvervoer
Het zwemvervoer bestaat uit het vervoer van groepen leerlingen die primair onderwijs volgen in de gemeente Edam-Volendam, conform de eisen en wensen. Het vervoer vindt plaats binnen de gemeente Edam-Volendam vanaf school naar zwembad en vice versa. De aanbesteding betreft zwemvervoer met bestemming zwembad de Waterdam, Harlingenlaan 25,
1131 JP te Volendam. Het zwemvervoer zal ongeveer 1132 leerlingen betreffen. Voor een beschrijving van de herkomst, tijden en frequentie van het vervoer wordt verwezen naar de bijlagen van de aanbestedingsdocumenten.

De overeenkomst gaat, na de voorjaarsvakantie, in op 26 februari 2024 en kent een initiële looptijd van twee jaar en vijf maanden tot einde schooljaar 2026 (medio juli). Vervolgens heeft de gemeente tweemaal de eenzijdige verlengingsoptie om de overeenkomst met één schooljaar te verlengen tot maximaal einde school jaar 2028.

Bron: Tenderned donderdag 28 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311186

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *