CBA ingesteld voor aanbestedingsrechtelijk advies aan rijksoverheden – Aanbestedingsnieuws

CBA ingesteld voor aanbestedingsrechtelijk advies aan rijksoverheden

Per instellingsbesluit heeft de Minister van Veiligheid en Justitie op 23 december 2016 een Commissie voor Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) ingesteld. Bij de Commissie wordt de bedrijfsjuridische expertise van de rijksoverheid (van de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en PIANOo) gebundeld. De Commissie geeft onder meer advies tijdens lopende aanbestedingenHet instellingsbesluit vervangt een eerdere instellingsbeschikking uit 2012.

Volgens het instellingsbesluit adviseert het gezaghebbende CBA gevraagd en ongevraagd de diverse rijksonderdelen zoals departementen en hun agentschappen over bedrijfsjuridische vraagstukken en in het bijzonder de aanbestedingsrechtelijke. Daarnaast is de CBA verantwoordelijk voor het onderhouden en ontwikkelen van de algemene Rijksinkoopvoorwaarden: ARIV, ARVODI en ARBIT met bijbehorende modelovereenkomsten.

© Pixabay / Comfreak

De CBA heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van de juridische functie Rijk en past in de taakopdracht van de IOWJZ. De CBA draagt bij aan de goede samenwerking tussen de juridische experts van de ministeries en aan een bundeling van expertises.

Via de website van PIANOo is ook een van deze bedrijfsjuridische adviezen van het CBA al gepubliceerd.

In het advies vraagt de minister van SZW wat de mogelijkheden zijn om bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie op de arbeidsmarkt uit te sluiten van deelname aan aanbestedingen.

Ook vraagt het SZW om standaardbepalingen te ontwikkelen, die in modelovereenkomsten van het Rijk kunnen worden opgenomen om – indien sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt – de met deze bedrijven afgesloten contracten voortijdig te kunnen beëindigen. Dit in het kader van het Actieplan Arbeidsdiscriminatie.

Een categorisch verbod daartoe zou volgens het CBA in strijd zijn met het proportionaliteitsbeginsel. dat een dergelijke bepaling moet bovendien een redelijke verhouding hebben tot het voorwerp van de opdracht

De CBA wijst er bij de concrete uitwerking op, dat in artikel 16 van het ARVODI al een specifieke beëindigingsbepaling opgenomen indien sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. Die is in overleg met de uitzendbranche (ABU, NBBU) tot stand gekomen.

Op grond van deze bepaling kan een overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd wanneer een der partijen onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor discriminatie op de arbeidsmarkt, dan wel als personeel van dit bedrijf hiervoor is veroordeeld. Bij een dergelijke beëindiging zal er “altijd moeten worden getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit”.

https://www.pianoo.nl/regelgeving/commissie-bedrijfsjuridisch-advies-cba-adviezen

Bron: Staatscourant 2017, 138

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *