Rutte: blijvend aandacht voor terugdringen administratieve lasten aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Rutte: blijvend aandacht voor terugdringen administratieve lasten aanbestedingen

Rutte heeft zich tijdens de algemene politieke beschouwingen uitgelaten over aanbestedingen. Daarin zegt hij dat Nederland blijvend aandacht heeft voor het terugbrengen van administratieve lasten. Rutte zegt dat Nederland werk maakt van een Europese Unie die zich richt op hoofdzaken.

De opmerking van Rutte is een reactie op SGP-kamerlid Van der Staaij, tijdens de algemene beschouwingen van 4 oktober. Van der Staaij zei toen: “Ik vraag mij af of het kabinet nu echt werk maakt van minder Europa en meer bescheidenheid in Brussel. Wordt de aanbestedingsbureaucratie aangepakt?”

Rutte: “Europees aanbesteden is inderdaad lastig maar het heeft ook voordelen. Zo gaat het corruptie tegen en zorgt het voor effectieve overheidsbestedingen. Ik kan de heer Van der Staaij zeggen dat Nederland blijvend aandacht heeft voor het terugbrengen van de lasten bij aanbestedingen; dat zagen we recent bij de herziening van de aanbestedingsrichtlijnen. We zien het ook bij de pensioenen, want het is nu zo dat de Nederlandse toezichthouder kan ingrijpen als een Nederlands pensioenfonds naar het buitenland wil vertrekken. Dat lijkt mij een goede zaak en je ziet dus dat het ook positieve kanten heeft. Ik ben het in algemene zin met hem eens dat we er heel scherp op moeten letten dat het niet leidt tot meer bureaucratie. Het hele doel is simplificatie: minder gedoe en een Europa dat zich richt op de hoofdlijnen. ”

 

Bron: Handelingen Tweede Kamer 2016/17, 11 oktober 2016

Rutte: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20162017-3-3.html
van der Staaij: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20162017-2-6.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *