Kamerbrief over toezeggingen over testcapaciteit verschenen – Aanbestedingsnieuws

Kamerbrief over toezeggingen over testcapaciteit verschenen

Minister De Jonge heeft een lange brief gestuurd over de toezeggingen over testcapaciteit voor Covid19en  over ondersteuning quarantaine. Dat was naar aanleiding van een verzoek van 6 oktober uit de Tweede Kamer om op de hoogte te worden gehouden. Daarvoor worden naast de PCR-test in toenemende mate ook de PCR LAMP test en de antigenen-sneltest gebruikt.

Door Dienst Testen worden en zijn er verschillende overeenkomsten afgesloten met meerdere (hoogvolume-)labs voor de afname van PCR-laboratoriumcapaciteit. Daarnaast zullen zij ook de contracten van de MML laboratoria centraal organiseren wat betreft de PCR-testen voor de corona pandemie. Daarnaast worden er door Dienst Testen contracten afgesloten met hoog-volume laboratoria om testen te poolen. Dit naar aanleiding van een aanbesteding die is gedaan in de zomer. Dit houdt in dat meerdere monsters tegelijkertijd getest worden wat betekent dat er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van testmaterialen. Echter, pooling kan vooral goed worden ingezet wanneer de prevalentie niet te hoog is of in groepen waar dit naar verwachting zo is.

©Zaz 2020

Voor wat betreft het aanbestedingsgedeelte rijst bij Aanbestedingsnieuws het beeld dat de aanschaf achterloopt op de behoefte, veroorzaakt door een complex aanbestedingsproces. Terwijl de vraag naar testen toenam van de herfst, is die juist sterk gedaald deze winter. Er is op dit moment al een paar maanden sprake van overcapaciteit. Een beetje jammer van de tests die misschien in andere EU-landen harder nodig zijn?

Het lijkt erop alsof de overcapaciteit mede wordt veroorzaakt door het 3-sporenbeleid waarin naast de huisartsen en de GGD ook werkgevers en arboartsen testfaciliteiten aanbieden. Zo meldt de brief:

In september liep de beschikbare testcapaciteit achter op de vraag naar testen. Hierdoor liepen de doorlooptijden op. Sinds half oktober is er juist meer testcapaciteit beschikbaar dan dat er vraag is naar testen. Begin oktober konden er door de GGD’en nog ca. 40.000 testen per dag afgenomen worden en was de totale afnamecapaciteit (incl. testen afgenomen in de zorg) ca. 55.000 testen per dag. De piek in het aantal afgenomen testen lag half oktober rond de 46.000 testen per dag door GGD’en en op 59.000 testen per dag in totaal voor COVID-19 (incl. de zorg). Begin november konden de GGD’en ca. 60.000 testen per dag afnemen en was er in totaal afname capaciteit voor 70.000 testen per dag (incl. testen afgenomen in de zorg). In de tweede week van november was de vraag naar testen gedaald tot 32.000 testen per dag door GGD’en en 42.000 testen per
dag in totaal (incl. zorg).

Inkopen is er met het Europese Aanbestedingsrecht ook niet makkelijker op geworden. Zie eerder in 2017: 3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar Gelukkig dat de regels vanuit de Europese Unie met het oog op de Covid-uitbraak in elk geval voor zorginkopen versoepeld zijn, zie ook EU Commissie flexibiliseert staatssteun regels om Corona.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/28/toezegging-lid-verkerk-over-testcapaciteit-en-toezegging-lid-nooren-over-ondersteuning-quarantaine

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *