Heijmans partner gebiedsontwikkeling gemeente Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Heijmans partner gebiedsontwikkeling gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend heeft gekozen voor Heijmans als partner in de rol van gebiedsontwikkelaar voor de ontwikkelingsopgave van het stationsgebied in het centrum van de stad. Het stationsgebied moet de komende tien jaar uitgroeien tot een verlengstuk van het centrum. Dat zal dan bestaan uit het reeds aanwezige historische deel en dit nieuwe gedeelte dat een hoog stedelijk karakter krijgt met ruimte voor wonen en werken, nieuwe voorzieningen en een kwalitatief hoogstaande verblijfskwaliteit.

Naast Heijmans verwelkomt Purmerend ook Bura Urbanism als stedenbouwkundig bureau voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan. Met de keuze voor deze twee partijen gaat de ontwikkeling van dit gedeelte van de stad een nieuwe fase in, maakte de gemeente op vrijdag 18 december officieel bekend. Lola landschape architects is door Purmerend geworven als landschapsarchitect.

©Purmerend 2020
(Gebiedsvisie Waterlandlaan)

Heijmans, Bura Urbanism en de gemeente Purmerend zullen de komende periode intensief samenwerken om de bestaande visie op het gebied uit te werken naar een concreet kader voor de herontwikkeling van dit deel van de stad. Naast woningbouw en het toevoegen van nieuwe woonmilieus, vormen mobiliteit, het station, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke vraagstukken waar de partijen zich over gaan buigen.

Samenwerking vindt de wethouder belangrijk voor de gemeente Purmerend. Zo benadrukt Thijs Kroese, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling:

“Onze ambitie is groot. We willen woonmilieus toevoegen die Purmerend nog niet kent, we willen natuur inclusief bouwen en voorzieningen de ruimte geven die daadwerkelijk een uitbreiding van het bestaande aanbod zijn. Dat kunnen en willen we niet alleen, daarom zijn samenwerkingen zoals deze cruciaal.”

Eveline Tijmstra, wethouder verkeer, benadrukt het belang van het station:

”Ook bij de ontwikkeling van een OV knooppunt is samenwerking met alle partners van belang. Hoogwaardig openbaar vervoer en goede fietsverbindingen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van het gebied.”

Bron: Purmerend/ Heijmans, 18 december 2020

Zie ook:

https://www.purmerend.nl/gebiedsvisie-stationsgebied-en-waterlandlaan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *