IT hardware Gemeente Helmond – Aanbestedingsnieuws

IT hardware Gemeente Helmond

Illustratie: pixabay.com

De aanbestedende dienst heeft het voornemen een raamovereenkomst aan te gaan met drie opdrachtnemers voor het leveren van verschillende soorten IT hardware.  Aanbestedende dienst heeft de intentie om IT hardware zoals: laptops, desktops, smartphones, monitoren, tablets en accessoires te kopen conform de vereisten beschreven in de aanbestedingsdocumenten. In het kader van deze raamovereenkomst zal aanbestedende dienst bij aanvragen a) onder € 3.000,- excl. btw via het webportal van opdrachtnemers bestellingen plaatsen (keuze op basis van laagste prijs en (indien van belang) levertijd) en b) boven € 3.000,- excl. btw een mini-competitie organiseren waarbij de drie opdrachtnemers kunnen aanbieden op basis van kwaliteitscriteria en prijs (te bepalen per mini-competitie). De mini-competities zullen dienen als middel om uitvragen voor IT hardware te doen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De opdracht betreft:
• het leveren van (minimaal drie verschillende A-merken) IT hardware (n.a.v. minicompetitie of via een webportal)
• het beschikbaar stellen van een webportal;
• het merk-onafhankelijk adviseren over IT hardware m.b.t. compatibiliteit, roadmaps etc.;
• het kunnen leveren van overige additionele diensten zoals:
– leveren en plaatsen asset-id;
– leveren en eventueel plaatsen en aansluiten op 5 hoofdlocaties;
– op afroep leveren / voorraadhouden van aangeschafte hardware;
– registreren van hardware ten behoeve van Mobile Device Management (KNOX, DEP);
– gecertificeerd afvoeren van oude hardware; conform Data Erasure Certificate;Single point of Contact.

Buiten de scope van de opdracht valt netwerk gerelateerde hardware zoals servers, switches en dergelijke. De omvang (inclusief opties en verlengingen) van de opdracht is geraamd op €3.000.000,- excl. btw. De omvang is reëel doch indicatief. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. Optioneel kan aanbestedende dienst eenzijdig besluiten de overeenkomst twee keer met één jaar te verlengen. De raamovereenkomst wordt gegund aan drie inschrijvers en wel die inschrijvers die de top drie hoogste score hebben gekregen bij de beoordeling op kwaliteit en prijs.

Bron: Tenderned woensdag 27 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311151

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *