Beheer en onderhoud beveiligingstechniek Havenbedrijf Moerdijk N.V. – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud beveiligingstechniek Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Tot 1 mei 2024 heeft Havenbedrijf Moerdijk een overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de beveiligingstechniek
met de huidige opdrachtnemer. De toekomstige opdrachtnemer van de beveiligingstechniek is een belangrijke schakel in de gehele beveiligingsketen van Havenbedrijf Moerdijk. De samenwerking met ketenpartners, waaronder IT-partners en beheerder van het Security Management Systeem, dient maximaal gewaarborgd te zijn.

De opdracht bestaat uit:
• Het beheer en onderhoud van de buitentechniek, waaronder:
o Software/firmware onderhoud;
o Het planmatige c.q. preventieve onderhoud;
o Het oplossen van storingen (correctief onderhoud);
o Planmatige vervanging(en);
o Up-to-date houden van alle technische schema’s en beheerdocumentatie;
o Rapportages inzake beheer, onderhoud, vervangingsplannen en conditie van de buitentechniek.
• Het beschikbaar stellen van een webportaal voor het melden van storingen en online inzien van storingsbonnen;
• Het uitbreiden van buitentechniek op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk;
• Het implementeren of toepassen van technische- of organisatorische maatregelen, processen en procedures volgens
de NIS2-richtlijn. (Van toepassing wanneer de beveiligingstechniek enig potentieel cyber security risico vormt voor
kritische bedrijfsprocessen van Havenbedrijf Moerdijk);
• Het organiseren en onderhouden van een succesvolle onderlinge samenwerking met alle partijen die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor alle beveiligingstechniek, -infrastructuur en software met als doel effectieve en efficiënte
koppelingen tussen alle techniek, infrastructuur software te bewerkstelligen en onderhouden;
• Het kunnen uitvoeren van analyse en het configureren van componenten in het Security Management Systeem
Genetec Security Center;
• Het inrichten en borgen van adequaat accountmanagement met een Single Point of Contact, waaronder:
o Het op basis van ervaring en expertise proactief leveren van input, kansen en verbetermogelijkheden
aan Havenbedrijf Moerdijk voor de continue doorontwikkeling van het beveiligingsconcept;
o Het organiseren en borgen van het adequaat rapporteren aan Havenbedrijf Moerdijk over de
Dienstverlening.

De totale waarde van de opdracht voor de gehele looptijd van de overeenkomst van acht jaar is €2.500.000,- exclusief btw,
inclusief de te verwachten vervangingen en uitbreidingen. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomst heeft het karakter van een overheidsopdracht en heeft een initiële looptijd van vier jaar en twee maanden. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2024. Havenbedrijf Moerdijk heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen met twee jaar. Havenbedrijf Moerdijk volgt een niet-openbare aanbestedingsprocedure. . De niet-openbare procedure bestaat uit een selectiefase en een inschrijvingsfase. In de selectiefase selecteert Havenbedrijf Moerdijk gegadigden op basis van de verzoeken tot deelneming. In de inschrijvingsfase nodigt Havenbedrijf Moerdijk deze geselecteerde gegadigden uit om een inschrijving in te dienen op basis van de gunningsleidraad.
Als criterium voor gunning wordt gehanteerd: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 27 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311113

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *