Gedragscode integriteit Rijk gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Gedragscode integriteit Rijk gepubliceerd

In Staatscourant 2017, 71100 is de Gedragscode Integriteit Rijk gepubliceerd. Het is een actualisering van eerdere codes. De gedragscode gaat specifiek in op de mogelijkheid van belangenverstrengeling bij aanbestedingen. De code legt uit dat boven het aanbestedingsdrempelbedrag een-op-een gunning niet is toegelaten en vertelt ambtenaren hoe om te gaan met onder meer het accepteren van geschenken en de inhuur van derden.

Deze gedragscode is een geactualiseerde versie van de Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk uit 2006, die destijds als model en minimumkader diende voor de ministeries en hun uitvoeringsorganisaties om hun eigen, op de organisatie toegespitste gedrags-codes op te stellen.

Voor ondernemers is de gedragscode ook relevant. Zo kunnen geschenken met een waarde van minder dan €50 klaarblijkelijk onproblematisch worden aanvaard. Dat is dan misschien niet 2 navigatiecd´s maar misschien wel een tweedehands navigatiecd van het jaar ervoor.

Zie eerder

Minister Kamp over APK-keuring tegen BNR: “stom van me”

NOS: Kamp liet privé auto door PON keuren

Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels

Enkele Fragmenten

NB kenners roemen de prachtige vormgeving van de Gedragscode om zijn sobere zakelijk/realistische stijl

[…]

Uitgangspunten voor geschenken, diensten en voordelen:

  • bespreek het met je leidinggevende;

  • aanvaard geen geschenken met een waarde van meer dan € 50,-;

  • ontvang geen geschenken van derden op je huisadres;

  • gebruik uit oogpunt van betrouwbaarheid en zorgvuldigheid via het werk verkregen voordelen, zoals spaarpunten e.d., niet privé.

Belangrijk bij één op één opdrachtverlening is dat je zakelijk kan motiveren aan wie je de opdracht gunt of, als sprake is van één of meerdere offertes, aan wie je een offerte vraagt. Daarmee verantwoord je de beslissing en maak je de overwegingen transparant. Houd je verre van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Meerdere aanbieders kunnen met elkaar concurreren op prijs en kwaliteit. Doel hiervan is gelijke kansen, keuzes op basis van zakelijke argumenten en geen verspilling van overheidsgeld.

[…]

Uitgangspunten voor inkoop, inhuur en aanbesteding:

  • eerlijke concurrentie staat voorop;

  • houd je aan de geldende regels en procedures;

  • waak voor verleidingen en voorkom (de schijn van) bevoordeling, beïnvloeding of belangenverstrengeling;

  • ga zorgvuldig om met beschikbare informatie;

  • voorkom dat je onterecht toezeggingen doet of verwachtingen wekt;

  • waarborg onafhankelijke besluitvorming

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *