Forensische zorg aanbestedingsplicht in onderzoek – Aanbestedingsnieuws

Forensische zorg aanbestedingsplicht in onderzoek

Moet forensische zorg worden aanbesteed? Het gaat dan om zorg aan gevangenen. Dat moet breed worden opgevat. Het gaat bij forensische zorg om bijvoorbeeld ziekenzorg om gevangenen, die ver van hun huisarts verwijderd zijn. Maar het zijn dus niet alleen verpleegkundigen in gevangenissen, maar ook zorgverleners voor TBS-geïnterneerden. We willen niet steeds ons beklag doen als Aanbestedingsnieuws over doelmatigheid bij aanbesteden, maar dát moet dus wel goed gaan. Als je TBS’ers niet goed verzorgt, lopen die nog los rond en steken willekeurige fietsers neer. Tijdens een behandeling in de Tweede Kamer heeft de Minister voor Rechtsbescherming  Sander Dekker op 24 juni laten weten, te onderzoeken of het moet worden aanbesteed.

Op 30 juli is het verslag daarvan gepubliceerd

Foto: dji.nl

Minister Dekker zegt daarin:

Tijdens het AO over tbs van 26 juni 2019 heb ik toegezegd te reageren op de vraag van het lid Van Nispen in hoeverre marktwerking en concurrentie ongewenste gevolgen hebben op het plaatsen in instellingen voor forensisch beschermd wonen.18 Ik herken de ongewenste effecten, in die zin dat instellingen cliënten weigeren als gevolg van marktwerking, niet. Wel is het bekend dat er wachtlijsten zijn, waardoor het extra van belang is dat de juiste cliënt op de juist plek komt.19 Een goede indicatiestelling draagt daar aan bij. Het komt voor dat een instelling een cliënt gemotiveerd afwijst, bijvoorbeeld omdat de gewenste mate van begeleiding niet geboden kan worden. Hierbij kan ook een rol spelen dat verblijfszorg toch niet geïndiceerd blijkt, omdat een cliënt in staat is zelfstandig te wonen. Het is dan onwenselijk dat een dergelijke cliënt in een instelling voor beschermd wonen geplaatst wordt. (Red AN !!) Ook bepaalde cliëntkenmerken, zoals een veroordeling wegens een zedendelict, kan reden zijn om iemand op een bepaalde locatie niet te plaatsen. Dat hangt dan ook samen met afspraken die hierover met de gemeente zijn gemaakt. Er zal dan naar een passende, alternatieve locatie worden gezocht. Om de wachttijden tegen te gaan zijn bij de laatste aanbesteding overige forensische zorg ongeveer veertig aanbieders van forensische beschermd wonen méér gecontracteerd dan voorgaande jaren. Ook wordt er door DJI gewerkt aan een plan voor capaciteitsuitbreiding op beveiligingsniveau één, waarmee meer mogelijkheden op juiste instroom en daarmee plaatsing en uitstroom ontstaan.

Genoeg aanleiding om te hopen dat niet werkelijk gevaarlijke TBS’ers tussen de depressieve kattenvrouwtjes op de “beschermd wonen”-groep van kleine dorpjes worden geplaatst, alleen omdat de “vrije marktpartij” GGZ-instelling niet nee kon zeggen tegen de als overheidsopdracht vermomde dienstorder. Alle aanleiding om doelmatig in te kopen. Tot wanneer kan dat en wanneer moet je dat aanbesteden?

Het komt er grof gezegd op neer, dat als je de zorg overlaat aan private ondernemende partijen, dan moet je het aanbesteden, wanneer de opdracht boven de aanbestedingsdrempel valt. Voor rijksoverheden ligt de aanbestedingsdrempel voor Europees aanbesteden voor dienstverlening op €139.000,- en dat is op zich al krap aan, voor dat geld heb je net een huisarts, een jaar lang, met 2 verpleegkundigen wordt al krap aan. Helaas is volgens de Gids Proportionaliteit de drempel voor diensten aan de Rijksoverheid nog weer lager. Alles wat je 1 op 1 wil gunnen boven de 20K is al oranje en voor dat geld heb je een hoogstens verpleegkundige stagiair, op maandag, dinsdag en woensdag, behalve in de tentamenperiode. Zie onderstaande staatje.

Het kan zijn dat de balkjes daarin u bekend voorkomen. Voor iedereen die gehoopt had dat het verloopje in de staaltjes dit jaar anders had komen liggen, fat chance. Kijk maar op de website van PIANOo naar de regels van het Ministerie van EZ (waarvan oud Minister Kamp zei: de problemen zitten in de “uitvoering van de regels“) . Op het Ministerie kunnen de ambtenaren alleen in Word-sjablonen werken en daarin moet je echt heel veel moeite doen om de meest basale Word-kleurtjes toe te voegen, laat staan dat je het pdf van een ander aanpast in iets met grofweg 300dpi CMYK-kleurendruk. Daarvoor zouden ze de schrijfgroep weer moeten vragen, die dat overigens waarschijnlijk ook een secretaresse moet laten doen, die dan ook geen software heeft om dat te doen en een heel erg duur bureau inschakelt. Dus houden we ons aan de maatstaven uit 2013 en de inflatie is dan ook nog net geen nul.Voor de duidelijkheid plakken we de 2020 Gids Proportionaliteit Drempelbedragen voor de centrale en de decentrale overheid hieronder nog maar eens in.

Afgelopen 30 juli is het verslag gepubliceerd en nu hebben we dan ook de toezeggingen zwart op wit doorlinkbaar. Er komt een onderzoek naar de aanbestedingsplicht in forensische zorg. Gompie, een onderzoek. Zo’n onderzoek naar wat er op de PIANOo website staat, dat dan door de landsadvocaat wordt uitgevoerd? Dat doet Aanbestedingsnieuws denken aan het tolkenonderzoek. Moet je het aanbesteden? Nee , je kan ook door blijven modderen met je open house voor 40 contractanten voor een vraag die er niet is. Hoeveel kreeg zo’n  landsadvocaat nu voor zo’n onderzoek? Aanbestedingsnieuws doet het voor de helft! Misschien willen onze lezers ook wel mee-onderzoeken. Was er maar eens een open house voor juridisch onderzoek naar de staatjes in de Gids Proportionaliteit.

Moet forensische zorg worden aanbesteed? Nou de vraag is dus moet het worden ingekocht en moet het goed worden ingekocht. Doe wat je niet kan, en gauw een beetje. Als Kamerleden nu dit staatje uit hun hoofd leren, hoeven ze zich voorlopig niet zich te laten afschepen met een “onderzoek naar de aanbesteding”. Dat is ook winst.

 

2 thoughts on “Forensische zorg aanbestedingsplicht in onderzoek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *