Parkeermanagementsysteem Harlingen – Aanbestedingsnieuws

Parkeermanagementsysteem Harlingen

Foto’s: Gemeente Harlingen

Vanuit Harlingen vertrekken dagelijks de veerboten van rederij Doeksen naar de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Bezoekers aan de Waddeneilanden reizen voor een belangrijk deel met de auto naar Harlingen en parkeren deze voornamelijk op de parkeerlocaties P1 (Tsjerk Hiddes) of in de parkeergarage Waddenpromenade onder de Waddenpromenade. De bezetting van deze parkeerlocaties is seizoengebonden. Alle eiland gerelateerde parkeerlocaties (P1, Witte Kas, P2 en garage Waddenpromenade) en een parkeerlocatie voor de bruine vloot (Westerzeedijk) worden vanaf 1 januari 2021 door de gemeente Harlingen geëxploiteerd.

Voor het faciliteren van de piekvraag naar parkeerplaatsen wordt nog dit jaar door de gemeente Harlingen gestart met de ontwikkeling van een nieuwe parkeerlocatie. Dit betreft de zogenaamde parkeerlocatie “Witte Kas”. Deze locatie is gesitueerd ten oosten van huidige P1 locatie. In het tweede kwartaal van 2021 is deze locatie tijdelijk ingericht en kan worden gebruikt voor het parkeren. Tevens wordt de gemeente Harlingen vanaf 2021 eigenaar van de locatie P2 (huidige “overloop” parkeerlocatie ). Ten slotte gaat de gemeente Harlingen vanaf oktober 2020 de parkeerlocatie aan de Westerzeedijk voor de Bruine Vloot zelf exploiteren. Deze locatie wordt op dit moment verhuurd.

Onderstaand staan de parkeerlocaties vermeld waarvoor de gemeente Harlingen nieuwe parkeerapparatuur wil aanschaffen.

Bron: Gemeente Harlingen

Het gebruik van de eiland gerelateerde parkeerlocaties vindt zeven dagen per week plaats tussen grofweg 7.00 uur en 22.00 uur, dit is gebaseerd op het ritme van de overtochten naar en van de Waddeneilanden. Het gebruik van de parkeerlocatie voor de Bruine Vloot vindt plaats op basis van het ritme van boekingen door gasten.

De huidige geplaatste parkeerapparatuur (3 slagbomen en 1 betaalautomaat) in de parkeergarage Waddenpromenade is technisch en functioneel verouderd. Dit geldt ook voor de apparatuur op P1. Op dit parkeerterrein worden de parkeertransacties via een loket afgehandeld en ondersteund met slagboomapparatuur. Voor de parkeerlocatie “Witte Kas”, parkeerlocatie P2 en de parkeerlocatie voor de Bruine Vloot wordt op dit moment geen slagboomapparatuur gebruikt. Hier vinden de transacties plaats via parkeerbeheerders.

De gemeente Harlingen wil in 2020 nieuwe parkeerapparatuur aanschaffen welke de klant qua betaal- en parkeercomfort maximaal ondersteunt. Dit betekent o.a. het vooraf kunnen reserveren van een parkeerplaats en het snel op kenteken kunnen in- en uitrijden. De klant wordt de mogelijkheid geboden om te kunnen bijbetalen indien het verblijf op de Waddeneilanden langer is dan voorzien of dat het verblijf qua periode wordt aangepast. Om het parkeer- en betaalcomfort te optimaliseren dienen de parkeersystemen te worden voorzien van kentekenherkenning.

Aangezien de gemiddelde verblijfsduur op de parkeerlocaties voor “langparkeren” ruim vier dagen bedraagt, worden de transacties gelet op het te betalen parkeergeld afgewikkeld met:
1. Gebruikmaking van een bankpas via de betaalplatformen van Maestro, V-Pay, Mastercard en Visa.;
2. Gebruikmaking van een smartphone (betaalapplicatie of barcode).
3. Gebruikmaking van een betaling vooraf via Ideal (reserveren en op kenteken of barcode in- en uitrijden);
4. Gebruikmaking van een transactie met gebruikmaking van parkeerproviders (belparkeren) via het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten;
5. Gebruikmaking van een programmeerbare uitrijdkaart of kortingskaart.

Mogelijk wil Harlingen in de toekomst ook gebruikmaken van een betaling door middel van een speciale waardekaart voor de waddenregio (de zogenaamde Waddenkaart).

Cashless
De bankpas of creditcard kan worden aangeboden bij de inrijd- en uitrijdterminals bij de kaartlezers. Hiervoor dient zowel een “pinunit” als een contactloze kaartlezer te worden gemonteerd (Tap&Go en Dip&Go). Verder kan de bankpas of creditcard worden aangeboden bij een betaalautomaat. Dit betekent de levering van een “cashless” parkeermanagementsysteem. Betalen met muntgeld of bankbiljetten is niet mogelijk op de parkeerlocaties. Dit voorkomt tevens de kans op inbraak, kasverschillen en verstoringen in de parkeerautomaten.

Ticketless
Daarnaast wil de gemeente Harlingen “ticketless” gaan werken. Bij de ingang wordt geen ticket meer verstrekt. Inrijden geschiedt op kenteken evenals het betalen bij de parkeerautomaat of bij de uitgang via een pinpad of contactloos. Op verzoek van de klant wordt bij betaling bij een betaalautomaat alleen nog een kwitantie verstrekt. Het ticketless parkeren voorkomt verstoringen als gevolg van indringen van het zoute water en wind in openingen in de apparatuur. Ook voorkomt het daarmee de inzet van parkeerbeheer om verstoringen op te lossen en het moeten aanvullen en verwijderen van tickets. Daarnaast is “ticketless” coronaproof omdat het contacten met materiaal voorkomt.

In eerste instantie wordt geen “parkeersluis” aangelegd (toepassen van twee slagbomen achter elkaar) om te voorkomen dat gebruikers de parkeerlocaties verlaten zonder betaling door te gaan (het zogenaamde “treintje rijden”). We willen de doorstroming van verkeer zo optimaal mogelijk houden. Voorlopig wordt volstaan met het plaatsen van drempels als onderdeel van de parkeeropstelling per parkeerlocatie. Indien uit waarnemingen van parkeerbeheer en camerabeelden blijkt dat misbruik plaatsvindt, dan is het een optie om het parkeermanagementsysteem uit te breiden met extra slagbomen. Voor de kosten hiervan worden de geoffreerde prijzen voor deze opdracht benut als indicatie voor de kosten hiervan.

De nieuwe apparatuur dient toekomstgericht ontworpen te zijn, zodanig dat functionele verbeteringen aan de parkeersystemen (zowel hardware- als softwarematige ontwikkelingen) voor een periode van tenminste 10 jaar mogelijk zijn. De apparatuur dient bestand te zijn tegen alle weersomstandigheden in Nederland. Speciale aandacht vragen wij voor de specifieke omstandigheden in Harlingen te weten veel wind en zout water door de nabijeid van de zee. Hiervoor zijn speciale eisen opgesteld voor de kwaliteit van de hardware.

Voor de locatie Westerzeedijk, Parkeergarage Waddenpromenade en P1 oplevering is oplevering uiterlijk 15 januari 2021 gepland. Voor de twee overloopterreinen (Witte Kas en P2) geldt oplevering uiterlijk 1 april 2021. De verwachting is dat deze twee overloopterreinen in het Paasweekend 2021 (Goede Vrijdag 2 april tot en met Tweede Paasdag 5 april) voor het eerst nodig zullen zijn.

Bron: Tenderned 31 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201826

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *