Feyenoord City voortgangrapportage: Bam en Besix – Aanbestedingsnieuws

Feyenoord City voortgangrapportage: Bam en Besix

De Gebiedsontwikkeling rond Feyenoord City voor een nieuwe wijk en een tweede kuip is qua plannen en namaak-inspraak rondes alweer ver gevorderd. Er waren blijkbaar bijeenkomsten met alle supporters. Rotterdam heeft een voortgangsrapportage uitgebracht en die laat licht schijnen op de betrokken ondernemers.

Gebiedsontwikkeling en aanbestedingsplicht, het is niet het makkelijkste onderwerp. Moet je nu aanbesteden? Het gebeurt eigenlijk zelden, al wordt er voor de vorm toch maar een tenderconstructie verzonnen. We schreven er al meer over en willen niet in herhaling vallen, het belangrijkste is dat er een reiswijzer was, waarin staat hoe het moest, en dat die nu recent herschreven is. Daaruit blijkt nog maar weer eens hoe dun de lijn is bij de vraag of je moet aanbesteden bij het ontwikkelen van een heel gebied. Het belangrijkste gegeven is dat je niet hoeft aan te besteden wanneer de grond eigendom is van een particulier, die de ontwikkeling draagt,zeg maar die zelf besluit te gaan bouwen. Zelfrealisatie heet dat. Maar omdat de gemeente toch invloed wil kunnen uitoefenen op de ontwikkeling is dat zelfrealisatie principe heel lastig, je moet het dan wel afdwingen dat iemand het zelf  realiseert.

Het opkopen van particulier vastgoed in het gebied verloopt volgens planning. Met Eerland Shiprepair is recent een overeenkomst gesloten. Hiermee is het grootste deel van de grond in het gebied nu in het bezit (circa 80%). Over de contracten die nog moeten worden afgesloten, worden gesprekken gevoerd. De ontwikkeling van het bestemmingsplan ligt op schema, deze zal naar verwachting begin 2020 ter inzage komen.

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft op 30 september het Masterplan Feyenoord City aan de gemeente aangeboden. Het Masterplan bevat de complete beschrijving van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Een bn. Lees meer over het Masterplan Feyenoord City.

Rotterdam concludeert:

In deze voortgangsrapportage over Feyenoord City is het risicoprofiel iets positiever ten opzichte van de vorige in april. Volgens de projectorganisatie komt dit onder meer doordat er meer duidelijkheid is gekomen over het project vanwege het definitief ontwerp van het stadion en het Masterplan.  De algemeen stijgende bouwkosten blijven een belangrijk aandachtspunt, evenals de stikstofproblematiek. Nieuwe berekeningen laten zien dat het nieuwe stadion geen stikstofprobleem heeft en binnen de wettelijke norm blijft, maar onduidelijk is hoe de behandeling van de vergunningaanvraag zal verlopen. Ook voldoende draagvlak onder omwonenden, ondernemers en supporters blijft een belangrijk aandachtspunt de komende periode.

Uit dit persbericht kan je opmaken dat Bam al in april in beeld was.

In april is de bouwpartner voor het nieuwe stadion geselecteerd: De Nieuwe Ploeg. Dit is een samenwerkingsverband van de aannemers BAM en Besix. In september is het Definitief Ontwerp (DO) voor het stadion opgeleverd, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau OMA in samenwerking met de landschapsarchitecten van LOLA. De nieuwe beelden geven een goede impressie van hoe het stadion eruit gaat zien. Het DO ( definitief ontwerp) van het nieuwe stadion wordt nu getoetst op basis van het opgestelde Programma van Eisen en de huidige business case. Volgens Stadion Feijenoord NV ligt het aantrekken van vreemd en eigen vermogen op schema.

De voortgangsrapportage zegt daar nog aanvullend wat extra interessants over. De stretch van het zelfrealisatie begrip is nu dat het projectbureau Feyenoord City eist dat jij zelf alles op tijd en binnen budget dus helemaal zelf realiseert. Je mag zelf weten hoe je het doet, als je dat maar precies doet zoals wij dat zeggen, wanneer wij dat zeggen en nee dit is geen opdracht, of dit een opdracht is bepalen wij, en wij zeggen dus heel duidelijk dat dit geen opdracht is en dat jij die niet-opdracht heel gauw af moet hebben.

In april is de De Nieuwe Ploeg (BAM/BESIX) geselecteerd als bouwpartner en vervolgens als bouwteamlid betrokken geweest bij het DO dat in september is gepresenteerd. Die samenwerking zet zich de komende maanden voort bij het afronden van de budgetraming. Het Projectbureau Feyenoord City heeft bij de presentatie van het DO aangegeven dat in december duidelijk moet zijn dat het stadion kan worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Dit proces kan leiden tot aanpassingen in het DO die vervolgens tot vertraging in de vergunningverlening kunnen leiden.

Duurzaamheid

Blijkbaar moet er in de wijk bij het nieuwe stadion een warmtenet worden aangelegd en verschillen de partijen van mening over de vraag hoe dat dan moet. De verschillende partijen zijn de Gemeente en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Wie is die geheimzinnige Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas? Toch niet een opgericht vehikel om niet te hoeven aan te besteden?

 

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en Stadion Feijenoord NV werken samen met private partijen aan de ontwikkeling van een energie- en warmtesysteem voor het hele gebied. Hierbij hebben stichting en stadion aangegeven dat de verplichting tot een warmteaansluiting voor ieder gebouw leidt tot een suboptimaal en minder duurzaam systeem. Hier ontstaat mogelijk spanning met de businesscase van Warmtebedrijf Rotterdam. Stichting en stadion werken verschillende varianten uit om de gemeente in staat te stellen te komen tot een afweging hierin.

Inderdaad… de Stichting blijkt een private partij die nu niet hoeft aan te besteden, en zelf de gebiedsontwikkeling ter hand neemt.

De gebiedsontwikkeling is een private ontwikkeling met een private grondexploitatie. Dat betekent dat de ontwikkeling voor rekening en risico van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas gebeurt.  Bij de aanbieding van het Masterplan aan het gemeentebestuur heeft de stichting bevestigd dat de private grondexploitatie (nog steeds) robuust is. Daaruit blijkt het vertrouwen dat er sprake is van een ontwikkeling
die realiseerbaar is.

Maar hoe kan die gemeente dat dan weten als er nog helemaal niks democratisch besloten is en het bestemmingsplan ook nog gemaakt moet worden? En wanneer kan je stemmen op de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas?

Nieuwe Kuip
©Rotterdam 2018

Zie ook: https://www.rotterdam.nl/nieuws/feyenoord-city-op-koers/

Zie verder:

1 thought on “Feyenoord City voortgangrapportage: Bam en Besix

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *