PvdA pleit voor aanbesteden bij woningbouw en tegen zelfrealisatie – Aanbestedingsnieuws

PvdA pleit voor aanbesteden bij woningbouw en tegen zelfrealisatie

Albert de Vries van coalitiepartij Partij van de Arbeid blijft zich verbazen over het feit dat er zeer gedetailleerde Europese regels zijn voor aanbesteding van werken en diensten, maar dat die niet gelden voor woningbouw. Daar is het eigendom van de grond nog steeds doorslaggevend voor de vraag wie erop mag bouwen (red: zelfrealisatie: de grondeigenaar heeft recht op het ontwikkelen).

©zaz 2016

Deze opmerkingen maakte de PvdA tijdens een wetgevingsoverleg, mede naar aanleiding van een rapport van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen. Die gaf al in 2013 aan in het rapport dat zo moedwillige schaarste ontstaat en speculatie met grond wordt bevorderd. Grondbezitters verkopen grond aan de gemeenten voor woningbouwontwikkeling maar de bouw van de woningen verloopt via een aanbesteding en komt niet van de grond.

Het recht op zelfrealisatie maakt volgens de PvdA aanbesteding voor de beste prijskwaliteitverhouding onmogelijk. Het stimuleert speculatie en beloont vertragingstactieken. De aangenomen motie-Jansen c.s. (33194, nr. 12) waarin de regering wordt verzocht om het recht op zelfrealisatie tegen het licht te houden, is niet uitgevoerd door de minister.

De Vries:

Voor alle andere dingen die we belangrijk vinden, zoeken we naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, maar bij het bouwen van woningen doen we dat niet. Dan is het eigendom van mensen die toevallig een stukje grond hebben, afwachten, dwarsliggen of vertragen kennelijk belangrijker dan het geven van ruimte aan mensen die met hun eigendom juist vooruit willen en maatschappelijk relevante doelen willen realiseren. Het kabinet zegt dat het het recht op zelfrealisatie tegen het licht heeft gehouden, maar ik vind de vijf regels in het briefje daarover echt helemaal voorbijgaan aan de ernst van de aanbeveling die de tijdelijke commissie Huizenprijzen heeft gedaan.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 32847, 288
(datum overleg 8 december 2016, publicatiedatum 5 januari 2017)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-795725

1 thought on “PvdA pleit voor aanbesteden bij woningbouw en tegen zelfrealisatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *