VNG trekt stekker uit aanbesteding GT Software – Aanbestedingsnieuws

VNG trekt stekker uit aanbesteding GT Software

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

©Imgflip 2019

Recent heeft de VNG signalen uit de markt en gemeenten ontvangen die het risicoprofiel van de aanbesteding GT Software Broker aanzienlijk verhoogd hebben. Deze risico’s zijn dusdanig van aard dat de doelstellingen van het project GT Software niet behaald kunnen worden. De opdrachtgever heeft naar aanleiding hiervan de noodzaak gezien om de aanbesteding in de huidige vorm stop te zetten.

Begin dit jaar is het project GT Software van start gegaan. De bedoeling was een dienst in het leven te roepen waarmee standaard software verkregen kan worden.  Dat is een mooi woord voor dezelfde truc als die men met uitgevers regelmatig levert. Er komt dan een uitzendkracht die alle toegang levert en als je dan paint shop pro nodig hebt als gewone werknemer moet je daarvoor 3 managershandtekeningen ophalen en 2 werkdagen wachten. In het gunstigste geval. Of zoals de VNG zegt in het persbericht: “De dienst moet bovendien leiden tot besparingen op de kosten van standaard software en moet een rechtmatige verwerving van deze software ondersteunen.”

Eén van de eerste stappen in het project betrof het opstellen en publiceren van de verwervingsstrategie, waarin onder meer de aanbesteding van een software broker is opgenomen. Na openbaarmaking van een Algemene Functionele Beschrijving (AFB) waarin deze aanbesteding inhoudelijk nader is beschreven, is vervolgens in september de mogelijkheid geopend voor gemeenten en gemeentelijke deelneming om zich op te geven als deelnemer aan deze aanbesteding.

Aanbestedingsnieuws pakte de verwervingsstrategie er eens bij. Wat voor software hebben we het eigenlijk over? Alles van Adobe? Gimp? Het zou wat mal zijn als je niet eens Word op je computer zou hebben, zoiets is eigenlijk alleen in oud-stadsdeel Zeeburg nog gelukt. Om het Office-pakket zal het niet gaan. Of het moest Microsoft Publisher zijn, of  Access. De strategie zegt er helaas niets over. Het idee van de Software broker die software levert als dienst via de uitzendkracht die wordt geworven voor de duur van de aanbesteding Als A Service dat wil zeggen als een dienst, die is dus anders  dan wij vermoeden. Het is een dienst om nee te zeggen tegen het personeel.

De Opdrachtnemer dient de Deelnemer op zijn verzoek te informeren  en te adviseren over de Standaard Software producten die hij op de Nederlandse markt of via het webbased portaal aanbiedt. Dit informeren en adviseren heeft in ieder geval betrekking op de functionaliteit van Standaard Software, de wijze waarop
Gebruiksrechten kunnen worden verkregen (bijvoorbeeld de beschikbare licentiemodellen en abonnementsvormen), en de wijze waarop de overige rechten die bij Standaard Software horen (kunnen)
worden verkregen (bijvoorbeeld support en onderhoud).

Oftewel wat blijkbaar bij abonnementen op tijdschriften en kranten heel makkelijk lukt, aanbieden op een portal en dat dan alle andere abonnementen worden opgezegd, dat ook maar dan voor software. Helaas. Dat lukt niet. Althans, misschien lukt dat wel maar dat mag dan weer niet van de softwareleverancier, die daar een business model uit haalde. Dus heeft de VNG nog eens de risico’s geëvalueerd. Wat nu als de gesaasde softwareleverancier niet blij is dat hij zijn centjes kwijtraakt aan onze mooie Saas-portal-uitzendkracht-verdeelstation?

Na de evaluatie van de risico’s heeft het projectteam geconstateerd dat er nog steeds goede kansen zijn om de doelstellingen van het project GT Software te behalen. Als gevolg hiervan heeft de opdrachtgever het projectteam de opdracht gegeven om voor 1 maart 2020 een herijking van het project uit te voeren. Hierbij zal uiteraard aandacht uitgaan naar de geïdentificeerde risico’s maar ook naar de geregeld geuite wens van gemeenten om zwaarder in te zetten op de ondersteuning van de rechtmatige verwerving van software.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *