Eu Commissie publiceert Richtsnoeren spoedbestellingen – Aanbestedingsnieuws

Eu Commissie publiceert Richtsnoeren spoedbestellingen

Laatst geupdate op april 9, 2020 door redactie

De Europese Commissie heeft richtsnoeren beschikbaar gesteld waarin staat hoe gebruik te maken van alle flexibiliteit die in het EU publieke aanbestedingsraamwerk zit, speciaal voor de noodsituatie veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt een persbericht van 1 april dat nog niet in het Nederlands beschikbaar is en Aanbestedingsnieuws voor u vertaald heeft. NB: u mag zonder voorafgaande tender rechtstreeks bellen met de markt, blijkens de guidance.

EU-wetgeving heeft [red AN: volgens de press release van Europese Commissie dus he, je mag er anders over denken] al flexibele oplossingen voor publieke inkopers, voor snel voorzien in dringend noodzaak zoals de aanschaf van persoonlijke beschermingsmaterialen, medicijnen en ventilators, om die zo snel als mogelijk geleverd te krijgen. Eu Commissaris Thierry Breton van de Europese Interne Markt zegt daarover:

“Publieke inkopers staan onder immense druk in de huidige noodsituatie om zich te verzekeren van de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers, beschermende handschoenen, levensreddende ventilators en andere medische voorraden voor iedereen die meedogenloos aan het werk is in het licht van deze crisis. Ik wil hen helpen door volledig uit te leggen alle flexibiliteiten en oplossingen voorzien bij het EU Publieke aanbestedingsframework om zulk materiaal snel aan te schaffen. De huidige coronavirus crisis toont een extreme en onvoorzienbare urgentie, precies voor zulke situaties voorzien onze Europese regels publieke inkopers om in te kopen binnen dage

Bron: Pixabay Alexas Photos https://pixabay.com/nl/kikker-mobiele-telefoon-toilet-loo-914131/

n, zelfs uren, wanneer noodzakelijk. Ik dring erop aan bij publieke inkopers om deze mogelijkheden volledig te benutten en om niet te aarzelen en te vragen voor verdere begeleiding van de Europese Commissie als dat nodig is.”

[red AN: Aanbestedingsnieuws geeft voor de volledigheid ook de ENgelse vertaling (de Nederlandse is nog niet beschikbaar) voor iedereen die zo dringend mondmaskers nodig heeft dat hij direct met meneer Breton wil gaan praten voor een verdere uitleg over wat er allemaal al kan met alle Europese aanbestedingsregelgeving.]

 “Public buyers are under immense pressure in the current emergency situation to ensure the availability of personal protective equipment such as face masks and protective gloves, of lifesaving ventilators and other medical supplies for all of those working relentlessly in the face of this crisis. I want to help them by fully explaining all the flexibilities and solutions provided by the EU public procurement framework to buy such material fast. The current coronavirus crisis presents an extreme and unforeseeable urgency – precisely for such a situation our European rules enable public buyers to buy within a matter of days, even hours, if necessary. I urge all public buyers to fully exploit these flexibilities and to not hesitate and ask for further guidance from the Commission if needed.”

De gids geeft een samenvatting van de opties en flexibiliteit voorzien in de EU wetgeving. Het voorziet in een overzicht van de keuzes in de inkoopprocedures die beschikbaar zijn voor publieke inkopers en de toepasbare deadlines. De gids wijst op mogelijkheden die zich uitstrekken van het aanmerkelijk verkorten van deadlines tot het aanbesteden zonder voorafgaande publicatie van tenders, in uitzonderlijke omstandigheden, zoals de extreme urgentie gelinkt aan het gevecht tegen het coronavirus. Het schept ook duidelijkheid bijvoorbeeld hoe in de situatie van schaarsheid van cruciale voorraden publieke inkopers alternatieve oplossingen kunnen zoeken en andere manieren om de markt te bewegen.

Spoiler alert: de belangrijkste kaderstelling licht Aanbestedingsnieuws hier even uit:

Overheidsinkopers hebben verschillende opties:
— ten eerste kunnen zij in dringende gevallen gebruikmaken van mogelijkheden om de openbare of niet-openbare procedures te versnellen door de termijnen aanzienlijk te verkorten;
— indien die flexibiliteit niet volstaat, kan een procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking worden overwogen. Uiteindelijk kan zelfs een rechtstreekse gunning aan een vooraf geselecteerde ondernemer worden toegestaan, op voorwaarde dat die ondernemer de enige is die de vereiste
levering binnen de door de dwingende spoed veroorzaakte technische beperkingen en termijn kan uitvoeren;
— overheidsinkopers zouden bovendien moeten overwegen om alternatieve oplossingen te zoeken en de markt in te schakelen.

Het Europees kader voor overheidsopdrachten biedt overheidsinkopers alle nodige flexibiliteit om goederen en diensten die rechtstreeks verband houden met de Covid‐19-crisis zo snel mogelijk aan te kunnen kopen. Om de opdrachten te versnellen, kunnen overheidsinkopers ook overwegen om:
— contact op te nemen met potentiële contractanten binnen en buiten de EU, per telefoon, e‐mail of persoonlijk;
— tussenpersonen in te schakelen die betere contacten op de markten hebben;
— vertegenwoordigers rechtstreeks naar de landen te sturen die over de nodige voorraden beschikken en die onmiddellijke levering kunnen garanderen;
— contact op te nemen met potentiële leveranciers om overeen te komen dat zij hun productie opvoeren dan wel starten of herstarten.

Je mag dus gewoon contact opnemen met de mensen uit Hoorn voor de beademingsapparatuur. Het mag gewoon. Gewoon even doen mensen. Pak die telefoon.

—-

Zie ook

https://ec.europa.eu/newsroom/growth/item-detail.cfm?item_id=673237

De richtsnoeren voor spoedbestellingen kunt u ook via Aanbestedingsnieuws downloaden als pdf

CELEX_52020XC0401(05)_NL_TXT

en zijn in alle EU talen te verkrijgen via

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ENG

(2020/C 108 I/01)

 

4 thoughts on “Eu Commissie publiceert Richtsnoeren spoedbestellingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *