VWS koopt 1 miljoen Chinese corona tests – Aanbestedingsnieuws

VWS koopt 1 miljoen Chinese corona tests

Nederland heeft 1 miljoen serologische tests aangekocht. Deze testen laten zien of iemand besmet is geweest met corona. Deze testen worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Zo is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe het virus zich in Nederland verspreidt. Dit bevolkingsonderzoek wordt gedaan door Sanquin, het RIVM en een aantal medische laboratoria.

De testen bieden zicht op de besmettingsgraad onder de bevolking. Zo kan vastgesteld worden hoeveel Nederlanders het virus hebben gehad. Bovendien helpen de testen bij onderzoek om kennis te krijgen over de ontwikkeling van antistoffen tegen corona bij mensen die het virus hebben gehad. De testen kunnen niet aantonen of iemand immuun is tegen corona, omdat nog niet vaststaat in welke mate iemand die antistoffen heeft ontwikkeld, ook immuniteit ontwikkelt.

©ZaZ 2020

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en speciaal coronagezant Feike Sijbesma overhandigden de testkits aan de Raad van Bestuur van bloedbank Sanquin. Het ministerie en Feike Sijbesma hebben de testkits besteld via het netwerk van de bloedbank bij het Chinese bedrijf Wantai. Dat bedrijf heeft op verzoek van Sanquin zijn hele fabriek vrijgemaakt voor de ontwikkeling van deze testkits voor Nederland.

Bron: MinVWS, 5 mei 2020

Red AN: Hierboven hebben we het VWS persbericht van 5 mei gepost. Op 11 mei heeft de FDA van de Verenigde Staten zijn beleid voor het Covid19 testen publiek bekend gemaakt. Zoals wellicht bekend, zijn Coronatesten op zich wel beschikbaar, maar die kijken naar antilichamen voor elke corona-hoest en niet specifiek naar het Covid19 virus.

De FDA heeft dus 11 mei een lijst gepubliceerd met verleende toestemmingen voor noodgebruik. In tegenstelling tot de bovengenoemde testen zijn deze testen specifiek voor Covid19: All in vitro diagnostic tests that have received an Emergency Use Authorization (EUA) are listed on the EUA page. Wantai staat er niet op.

De WHO heeft de Wantai Covid19 tests daarentegen wel op een lijst van laatst bijgewerkt 7 april staan waarop staat : “WHO does not endorse any of the lists provided by NRAs. This information is provided exclusively to assist stakeholders with identifying the links to the various lists.”

Via de website van het CHS van de John Hopkins Universiteit vonden we nog dat de Wantai testen alleen voor research mogen worden gebruikt.  https://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/serology/Serology-based-tests-for-COVID-19.html

En dat CHS legt ook in zijn algemeenheid uit waar een serologie test aan moet voldoen en waarom het zo lang duurt om een vaccin te ontwikkelen, in zijn algemeenheid omdat die antilichamen ontwikkeld moeten worden, wat ook bij SARS en MERS lang duurde, en bij COVID aanvullend ook omdat het onder meer nog niet bekend is op welke van de 4 eiwitten van het virus een antilichaam zich richt, vermoedelijk het spike-eiwit, dat is alleen niet zeker. Zo zijn er nog wel meer onzekerheden bij de ontwikkeling van specifieke vaccins, die daarmee ook de inkoop moeten belemmeren.
https://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/COVID-19-fact-sheets/200228-Serology-testing-COVID.pdf

Allemaal erg ingewikkeld, ook omdat het niet bekend is bij het algemeen publiek in hoeverre Nederland in staat is, dit soort kennis zelf te vergaren en vaccins te ontwikkelen. Normaal zouden we achter in ons stoel leunen en het de virologen en dokters en het RIVM lekker zelf laten uitzoeken. Onwetendheid is een zegen, zegt men maar dat is het in elk geval niet als het gaat om de ontwikkeling van antilichamen.

De reden waarom Aanbestedingsnieuws zich weinig zegent in onwetendheid is niet medisch maar door het inkoopbeleid ingegeven. We zijn de afgelopen 4 jaar van ons bestaan nogal bekend geraakt met het zelfremmende politiewagens, Fyra’s die in de fik vliegen inkoopproces van de Nederlandse overheid. Nu is de EU flexibel als het gaat om Corona-inkopen.  Over hoe Nederland inkoopt, en in hoeverre gebruik gemaakt wordt van de Timmermans-flexibiliteit, daar horen we toch weinig over. Ook als de EU de Aanbestedingsrichtlijn buiten werking stelt, zijn landen nog gebonden aan de afspraken voortvloeiende uit de WTO agreements, waarbij internationale handel ook op basis van het gelijkheidsbeginsel moet plaatsvinden. Trump heeft natuurlijk maling gehad aan dat WTO-verdrag. Hoe gaat de EU daar mee om? De parlementaire controle laat het met dat thuiswerken ook een beetje afweten. Je kan als oppositie wel eisen om tests, maar wil je ook tests die alleen op apen zijn getest?
Het is dus maar te hopen dat de aanbestedingsjuristen van het RIVM die zich hierop moeten storten, daar goed in zijn ingewerkt, zodat ze de materiële eisen goed hebben kunnen opstellen en daar ook contract management over plegen, en dat we niet met een ver-buitenland-moest-ook-een-eerlijke kans-testje op zitten gescheept. Maar ja dan moeten ze wel het 3a3-postulaat dat Aanbesteden volgens het gelijkheidsbeginsel echt niet kan werken, hebben aangenomen. Anders zit je daar mooi met eerlijke-kansen-Fyra-vaccin in je bovenarm.

De meeste publiek beschikbare informatie die we konden vinden over de Wantai tests, afkomstig van de Australische Government Department of Health zie https://www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia

 

De website van de fabrikant is in elk geval nog niet in het Engels beschikbaar. Zie: http://www.ystwt.cn/covid-19-b/ Maar zodra we onze Chinese vrienden hebben gevonden, die ons kunnen helpen vertalen, laat Aanbestedingsnieuws het meteen weten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *