Ondergrondse parkeergarage stadhuis Purmerend (Design, & Construct ) – Aanbestedingsnieuws

Ondergrondse parkeergarage stadhuis Purmerend (Design, & Construct )

Bron: Gemeente Purmerend

In Purmerend wordt veel gebouwd. Daarnaast wordt in gebieden rond de binnenstad gereguleerd parkeren ingevoerd. Door een strengere sturing op de beschikbare capaciteit op straat én door de groei van de stad is er meer behoefte aan parkeerplaatsen. Om de huidige
parkeerdruk op te vangen en te voorzien in de benodigde capaciteit voor groei heeft de gemeente Purmerend besloten tot realisatie van een nieuwe ondergrondse openbare parkeergarage aan de voorzijde van het stadhuis.

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van een volledig ondergrondse parkeergarage met circa 320 parkeerplekken én een plein boven de garage. Deze uitvraag betreft het ontwerp en de bouw van de garage, inclusief het verzorgen van de
aansluiting van de garage op de Purmersteenweg en exclusief de inrichting van het plein en de inrichting van de garage met parkeerinstallaties.

Het ontwerp voor de garage wordt mede bepaald door de volgende randvoorwaarden;

  • De garage moet toekomstgericht en duurzaam ontworpen worden, met afdoende plekken voor het opladen van elektrische auto’s, gelegen bij de uitgang van de garage.
  • De garage moet volledig ondergronds gerealiseerd worden, met hoge draagkracht van het dak om bomen te kunnen dragen. Het grondpakket boven het dak moet minimaal 1 meter dik zijn (de exacte dikte volgt uit het landschapsontwerp). Het dak van de garage moet zodanig uitgevoerd worden, dat er ook op lange termijn geen schade van boomwortels e.d. kan ontstaan. 
  • De  garage moet voldoen aan alle wet- en regelgeving en direct gebruikt kunnen worden als parkeergarage (via een gebruiksvergunning en akkoord van de brandweer).
  • De garage moet prettig zijn om te parkeren en sociaal veilig. Dit uit zich in voorwaarden voor de doorrij hoogte, de breedte van parkeervakken, rijbanen, draaicirkels en afwerking. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de transparantie (geen donkere hoeken en glas in de trappenhuizen en entreehuisjes).
  • De garage moet goed ingepast worden in het bouwvlak, een aantrekkelijk entree hebben en eenvoudig in te rijden.
  • De entreehuisjes moeten aantrekkelijk zijn vorm gegeven en passen in de uitstraling van het nieuwe stadhuisplein.

In de directe omgeving zijn meerdere belanghebbenden die zorgen hebben over de komst van de garage, met name op de invloed van het bouwen van de garage op mogelijke schade aan hun eigendommen. De gemeente Purmerend vind het van groot belang dat de belangen
van deze bewoners goed geborgd worden. Daarnaast dient de bouwer met een doordacht BLVC plan te komen waaruit blijkt de bouwer
de omgeving ontzorgt en op de hoogte houdt. Een goed doordacht plan van aanpak voor het omgevingsmanagement maakt onderdeel uit van de gunningsfase.

In dichte nabijheid van het bouwvlak staan woningen van ongeveer 100 jaar oud, gefundeerd op houten palen van 8 meter diep. Schade aan deze woningen moet voorkomen worden. 

Bron: Tenderned 1 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191537

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *