Raadsleden vragen over aanbesteding opvang Oekraïense vluchtelingen – Aanbestedingsnieuws

Raadsleden vragen over aanbesteding opvang Oekraïense vluchtelingen

Raadsleden Van RijnGouweLokaal (RGL), SP en FvD in Alphen aan den Rijn hebben 3 augustus vragen gesteld over een aanbesteding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het zijn vervolgvragen op eerdere kritische vragen over de opvang en het inkoopbeleid daaromtrent. Zo is niet bekend wat de huurprijs van het aangezochte pand is. Daarnaast zouden de woningen in zeer slechte staat verkeren en is de sloop ervan desondanks uitgesteld. Er zou sprake zijn van andere locaties maar of daar actief naar gezocht wordt, is evenmin bekend. Maar aanbestedingsrechtelijk gezien is het meest interessant het beroep dat de gemeente heeft gedaan op de “dwingende spoed” regel om helemaal niet te hoeven aanbesteden.

©Zaz 2021

De raadsleden vinden het opmerkelijk dat dit ook gebeurd is na maart 2023, waarna dat de regeling hoe dan ook is vervallen. Maar daarnaast is het dwingende spoed beleid van de Europese Unie van toepassing op covid gerelateerde gezondheidszorg. De vraag rees al of het ook voor apepokken kon worden ingezet. Voor het doel vluchtelingenhuisvesting was de dwingende spoed lex specialis al niet geschreven.

 

Zijn Oekraïeners de virussen?
Zie eerder over de dwingende spoed onder meer:

Eu Commissie publiceert Richtsnoeren spoedbestellingen
https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbesteden/voorbereiding-aanbesteding/dwingende-spoed/

De raadsleden baseren zich onder meer uit de accountantverklaring van de inkoop:

“De gemeente Alphen aan den Rijn heeft gebruik gemaakt van de dwingende- spoedregel. Hiermee is geen Europese aanbesteding gedaan voor de inkopen, gerelateerd aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De dwingende- spoedregel kan worden gehanteerd tot en maart 2023. Inkopen na deze periode zijn niet meer rechtmatig. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft inmiddels een Europese aanbesteding voorbereid en dekt hierbij het risico op onrechtmatigheden af.”

De raadsleden vragen zich af:

Wat is de stand van de aanbesteding op dit moment. Wordt er nu onderhands of Europees aanbesteed en indien er onderhands wordt aanbesteed, is daarover contact geweest met de accountant, gezien de opmerkingen in het accountantsrapport. Zo ja, was is de reactie van de accountant. Zo nee, waarom toetst u dit niet bij de accountant, gezien de uitlatingen in het accountantsrapport.

 

Zie ook:

https://alphenaandenrijn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b16d7ea3-0e6a-4e38-b164-45dfece75cb1?documentId=5842098a-0c1c-428f-bbc0-948084ce0bdf

https://www.ad.nl/alphen-aan-den-rijn/raadsleden-willen-opheldering-over-aanbesteding-opvang-oekraiense-vluchtelingen~a963b302/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *