Ontwerpteam nieuwbouw schoolgebouw IGVO Delft – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam nieuwbouw schoolgebouw IGVO Delft

Terrein gele scheikunde Delft. Foto: Gemeente Delft en Google Maps

De gemeente Delft en Stichting Lucas Onderwijs (Stanislas) hebben het voornemen om in de TU-wijk te Delft nieuwbouw te ontwikkelen
voor een school voor IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs). Het project wordt gezamenlijk door de gemeente Delft en Stanislas ontwikkeld, waarbij de gemeente formeel bouwheer en opdrachtgever is. Stanislas is per 1 september 2019 gestart in de Gemeente Delft met de school voor IGVO. De school is gestart in een bestaand schoolgebouw aan de Colijnlaan 2. De verwachting is dat het leerlingenaantal snel groeit en vanaf het schooljaar 2022-2023 het gebouw aan de Colijnlaan te krap zal zijn. Voor de definitieve huisvesting is een stuk grond aangekocht op het voormalige terrein van de Gele Scheikunde van de TU Delft. Het terrein van Gele Scheikunde ligt tussen de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg. De uitgangspunten voor de definitieve huisvesting zijn als volgt:

  • 440 VO-leerlingen;
  • maximaal 4.000 m2.

De huisvesting voor IGVO komt centraal op de campus van TU Delft te liggen. De directe verbinding met de campus dient zichtbaar te zijn en het schoolgebouw zal een eenheid vormen met de omgeving. Zoals elke faculteit zal ook de IGVO op de campus een herkenbare eigen identiteit hebben. Het gebouw zal uitstralen waar de school voor staat; hoogwaardig internationaal onderwijs. Het gebouw is aantrekkelijk en
leerlingen voelen zich er veilig en geborgen. Kernbegrippen voor de IGVO zijn:

De eigen, herkenbare, identiteit; iconisch, internationaal maar passend in Nederland;

  • Sociale en maatschappelijke betrokkenheid: “inspiring learning for a sustainable future”;
  • Duurzaamheid: energieneutrale omgeving, hergebruik en recycling;
  • Stimuleren duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving: beschermend exterieur, gezonde leeromgeving, ontmoedigen autogebruik;
  • Onderzoekend leren: creativiteit, stimulerende leeromgeving, verwondering, samenwerken met TU en andere kennisinstellingen, sterke connectie met ontwerpend leren, technologie en design.

Stanislas heeft een ambitiedocument opgesteld om verder inzicht te geven in de ambities van IGVO Delft, zie bijlage 7 van de aanbestedingsdocumenten. Dit document is echter informatief en er kunnen geen rechten aan worden verleend. Een definitief document zal worden verstrekt bij start van de gunningsfase.

De aanbestedende dienst is op zoek naar één contractpartij die onder haar verantwoordelijkheid en aansturing de uitvoering voor alle bij de opdracht behorende ontwerp- en adviesdiensten voor haar rekening neemt. De Total Engineer borgt de volgende ontwerp- en adviesdisciplines om te komen tot een compleet afgestemd en integraal ontwerp:
Projectmanagement;
Ontwerp en ontwerpintegratie;
Architectonisch en bouwkundig ontwerpen;
Constructief ontwerpen;
Landschapsadvies;
Bouwfysische advisering;
Brandveiligheidsadvisering en akoestiek;
Bouwkostenadvisering;
Vastgoedontwikkeling en exploitatie;
Inrichtingsadvies (grotendeels voorgeschreven);
Esthetisch toezicht;
optioneel: Installatietechnisch ontwerpen. 

Momenteel is de gemeente Delft op zoek naar scenario’s waarbij eventueel een derde marktpartij aansluit om de W+E installaties te ontwerpen en het gebouw ervan te voorzien. Er wordt uitsluitsel verwacht over het wel of niet meenemen van het installatietechnisch ontwerp binnen het Total Engineering team (TE-team) bij de start van de gunningsfase. Daarom zal er in deze fase, onder andere op het installatietechnisch ontwerp, worden geselecteerd als optie. De opdrachtgever bepaalt of de installatieadviseur van de inschrijver
uiteindelijk aansluit of niet. Het TE-team staat gedurende de looptijd van het project de opdrachtgever als adviseur bij, op basis van één
contract en met één aanspreekpunt. Het installatietechnisch ontwerp is, zoals eerder aangegeven, optioneel. Er wordt verwacht dat de gegadigde voldoet aan de installatietechnische geschiktheidseisen en tevens een prijs indient voor het installatietechnisch ontwerp als optie. Na afronding van het Voorlopig/Definitief Ontwerp door het TE-team sluit de (Bouwteam)aannemer aan en vormt het bouwteam zich.

Bron: Tenderned 31 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191401

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *