Rioolvervanging Drebbelstraat Den Haag Stadsdeel Laak – Aanbestedingsnieuws

Rioolvervanging Drebbelstraat Den Haag Stadsdeel Laak

Dienst Stadsbeheer, afdeling Stedelijke Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Jaarlijks wordt er ca. 15 tot 20 km riolering vervangen. Deze selectieleidraad heeft betrekking op project Laakkwartier fase 2 rioolvervanging Op dit moment is er een aanbesteding geplaatst voor de renovatie van rioolwerkzaamheden in de Drebbelstraat e.o. in het Stadsdeel Laak.

Het bestaande riool wordt volgens de traditionele wijze vervangen of gerenoveerd. De omvang van het te vervangen riool is ca circa 3700m. De civieltechnische handelingen die nodig zijn, vallen binnen de scope van de aanbesteding en bestaan in hoofdzaak uit:
– Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
– Opbreken en aanbrengen van funderingslagen;
– Opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen;
– Opbreken en aanbrengen van riolering;
– Verwijderen en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
– Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
– Aanbrengen van groenvoorzieningen;
– Toepassen van verkeersmaatregelen;
– Diverse grondwerkzaamheden.

De inschrijfdatum is geopend tot 15 februari. De gunningsbeslissing wordt naar verwachting 13 mei gepubliceerd.

https://s2c.mercell.com/today/47831

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 23 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *