Concessie abri’s en vrijstaande reclamevitrines Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Concessie abri’s en vrijstaande reclamevitrines Zoetermeer

Abri type Aqui. Foto Google Streetview

De gemeente voert een aanbestedingsprocedure uit voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van abri’s en vrijstaande reclamevitrines. Zoetermeer wil op een toetsbare en transparante wijze een Concessieovereenkomst aangaan met één contractant. De huidige opdrachtnemer (Global Media en Entertainment) exploiteert momenteel de abri’s. Er zijn
geen vrijstaande reclamevitrines. De gemeente Zoetermeer is een slagvaardige en moderne organisatie die vooruitkijkt naar de toekomst en waar de inwoner centraal staat. Daar horen natuurlijk abri’s en vrijstaande reclamevitrines bij.

In de nieuwe situatie dient opdrachtnemer 109 abri’s te plaatsen. Opdrachtnemer dient de zes R-net abri ‘s die eigendom zijn van de opdrachtgever te beheren en te onderhouden. Het is mogelijk om een reclamevitrine in de R-net abri te plaatsen. Opdrachtnemer dient abri’s en hekwerk op busstation Centrum West te plaatsen. Het is mogelijk (maar niet verplicht) dat de huidige voorzieningen van Global overgenomen kunnen worden. Het betreft 28 Abri’s van het type Aqui (overnameprijs €2.500,- per Aqui) en hekwerk (overnameprijs €5.500,-). De totale overnameprijs bedraagt €75.500,- en moet bij overname direct aan Global betaald worden. Indien gegadigde deze voorzieningen niet wenst over te nemen dan dient hij op dezelfde manier nieuwe te plaatsen. Of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dient u aan te geven in de prijsopgave. Op vierentwintig locaties is het verplicht om een vrijstaande reclamevitrine te plaatsen. Hier dient wel een
omgevingsvergunning voor afgegeven te worden. Opdrachtnemer is verplicht om de omgevingsvergunning hiervoor aan te vragen. Een zijde moet een plattegrond bevatten. Er is gekozen voor een concessieovereenkomst omdat het risico bij de contractant ligt. Er is gekozen voor een contractduur van tien jaar, zodat de contractant de gelegenheid krijgt om:
– De investering terug te verdienen door de lange afschrijvingstermijn
– De contractant een financiële afdracht aan de gemeente kan geven

De te sluiten concessieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van tien jaar met de optie tot verlenging van eenmaal vijf jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 juni 2024. De inschrijvingen worden beoordeeld door een beoordelingsteam met daarin ambtenaren van de gemeente Zoetermeer werkzaam op de afdelingen: Stadsbeheer, Stedelijke Ontwikkeling,
Economie, Communicatie, Citymarketing. Het beoordelingsteam wordt met advies bijgestaan door een inkoopadviseur en een externe adviseur (NABB). Bij deze aanbesteding geldt als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 19 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313857

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 oktober 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *