Boze vogel Alert: Eindhoven spuit “biologisch bestrijdingsmiddel” – Aanbestedingsnieuws

Boze vogel Alert: Eindhoven spuit “biologisch bestrijdingsmiddel”

Laatst geupdate op mei 10, 2022 door redactie

Niet te veel onder de eiken in Eindhoven door vliegen, want die worden verneveld met… Biologisch bestrijdingsmiddel. Zeg je “Biologisch bestrijdingsmiddel” dan weet je het eigenlijk al. Heel dodelijk gif, maar dan van plantaardige oorsprong. Met de marketing-klemtoon op aardige. Het staat er niet heel duidelijk bij maar we vermoeden dat het net als andere jaren gaat om nou ja het begint met de X, die “biologische fabrikant” houdt registers bij van journalisten overigens. Waarom waarom toch?

bewerkt nav. André Karwath, Pimpelmees Wikicommons, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mezen_(vogels)#/media/Bestand:Blue_Tit_aka.jpg

Het is weer lente en zo rond april krijg je dan een speciaal soort exotische rupsen, bijna nergens omdat het overal in Nederland te koud is, maar wel een beetje in zuid-oost Brabant en die vallen uit de bomen soms op de mensen hun hand en dan krijg je een beetje prikkels, op je hand. Bijtende prikkels. Wel miljoenen haartjes, ja. Dat heeft een brandnetel onder de microscoop waarschijnlijk ook. Wel miljoenen haartjes. Journalisten hebben dat namelijk ook, onder de microscoop.

Aanbestedingsnieuws heeft het ook gehad, die Exotische Plaagrups, niet eens in Eindhoven maar nog zuidelijker, tussen Waalre en Valkenswaard. Het is vervelend hoor, bijna net zo erg als een muggebult en het liet ook nog wel een littekentje na. Het kan nog erger worden, als je met blote armen onder een boom door fietst en dat het dan net heel erg hard waait en dat je er dan wel 2 op je arm hebt of misschien wel een heel nest en dat het dan ook nog op je hoofd valt terwijl je net met je scooter meer dan 35 km/u ging, maar dat gebeurt eigenlijk alleen bij bestrijdingsmiddelen inkopende gemeente-ambtenaren. Dat is hun karma, maar dat snappen ze waarschijnlijk niet. Net zoals dat wethouders ook niet snappen dat het niet natuurlijk maar hun karma is als hun auto vol vogelpoep zit. Mensen die van de natuur houden, hebben geen auto vol vogelpoep.

Nu het lente is, zijn gemeenten eigenlijk al te laat bij het ophangen van nestkastjes voor mezen. Als de verneveling in is gezet, dan wil je dat ook niet meer vanwege de door vele donkerbruine vermoedens waaronder die van de Vogelbescherming aangaande de precieze oorzaak van mezensterfte. Hang je overal nestkastjes op, krijg je een aanzuigende werking van allemaal dakloze en rupshongerige mezen, en dan … alle mezen dood. Dat gebeurt dus echt en ook dit hebben we zelf waargenomen, toen ditzelfde populaire middel werd ingezet in Amsterdam tegen de buxu$mot, die -ook toegegeven- echt wel wat agressiever kan zijn dan de bewuste rups. Dan moet je óók al niet dit middel inzetten.

Overigens zijn er ook goede gemeenten in Nederland, In Zaanstad wordt er serieus onderzoek gedaan naar de oorzaak van de mezensterfte en dit geanonimiseerde middel met de X dat rijmt op Cent-Penarie, van de Duits-Canadese fabrikant waarop wel veel wordt gegoogled door marketing mensen die registers van journalisten bijhouden. En Epe is er gewoon helemaal mee opgehouden. Kan niet, zulk gif. Veel te dicht bij een natura2000 gebied.

Van de gemeente Eindhoven vonden we via de Raadsinformatie over de Eikenpr0ce$$ierups die ze daar eufemistisch afkorten tot EPR, niet veel. Ze korten de EPR niet af om ook de bewuste rupsen anoniem te houden zodat de gifmengers hen niet kunnen vinden, maar opdat het Eindhovens Dagblad niet van de op handen zijnde mezengenocide verneemt, wellicht. We vonden maar een brief terug en dat was van 2020. Kennelijk zijn er sindsdien geen nieuwe ontwikkelingen en de stad is ook op zoek naar een nieuwe burgemeester natuurlijk, zo na de verkiezingen. Nieuw beleid is niet heel aannemelijk.

Eindhoven:

We verwachten dat de bestrijding zelf van de EPR niet ingewikkelder hoeft te worden. Mede nav de media-aandacht is contact gelegd met de aannemer en is van zijn kant verzekerd dat er voldoende beschermende kleding aanwezig is. De aannemer spreekt van een overschot aan beschermende middelen die hij heeft kunnen doneren aan zorg gerelateerde organisaties.

Uit eerder onderzoek van de Vogelbescherming naar de dode mezen bleek al dat die echt tjokvol gif zitten, van wel 9 pesticiden en dan met name, opmerkelijk genoeg, de stadsmezen. De vogelbescherming hoeft overigens niet nog meer dode mezen opgestuurd te krijgen, meldt het onbedoeld humoristisch. Is het nodig nee, we hadden een erg koud voorjaar, de asperges zijn er ook nog maar nauwelijks, de processierups rukt heus niet op tot boven de rivieren, waarschijnlijk niet eens boven Lommel. Wat er niet is, kan je niet bestrijden. En wat is nu een mooiere besparing dan een uitgestelde inkoop.

Eindhoven:

De biologische bestrijdingsmiddelen hebben geen nadelige gevolgen voor andere insecten en dieren die de rupsen eten. Ook is het niet schadelijk voor mensen.

Vorig jaar berichtte het Eindhovens Dagblad dat bewoners er anders over denken. Dat begrijpen we wel, als je zelf een nestje dode mezen in de tuin hebt, is het ineens niet grappig meer. Homo homini Parus Major. Misschien moeten de burgers in navolging van de aannemer ook maar beschermende kleding aan. Want je weet met al die aanbestedingen en onderaannemers maar nooit of dat die mensen wel weten wat een eik is, zeker niet als er ook nog social return op de aanbesteding zit. Ook weer een tip voor andere gemeenten waar angstige raadsleden afkomstig uit het zuidelijkste zuiden van het land in elke wollige vlek in de boom een EPR zien. Dat is, zeker dit jaar, nagenoeg onmogelijk. Met sneeuw vriezen alle nesten dood en dat was nog deze maand een heel dik pak. Die EPR heeft dan wel een applausje verdiend, dat hij de eenzaamheid in het koude Noorden zo heeft weten te overwinnen.

Bron: Eindhoven, 22 april 2022

Genoeg leesvoer dus voor bereidwillige gemeenten:

Eikenprocessierupsen bestrijden: ervaringen van gemeenten | Vogelbescherming

Koolmeesjes sterven massaal: Is de gifspuit schuldig? Of zijn er andere oorzaken? | Eindhoven | ed.nl

Schriftelijke vragen Doden eikenprocessierupsen met XenTari – Utrecht Gemeente – Partij voor de Dieren

Zie ook:

Belgisch Groenen en fruit zonder (sdnl.nl)

Eerder op Aanbestedingsnieuws:

Arnhem deelt mezenkastjes uit tegen processierups

Tilburg bestrijdt eikenprocessierups biologisch met Xentari

NDR 10 mei 2022,

De gemeente Eindhoven heeft na enig geduld tegenover ons bevestigd dat het inderdaad nog steeds gaat om X-e-n-t-a-r-i.

Ja, wij maken gebruik van Xen tar i bij de preventieve beheersing van Eikenprocessierupsen. Daarnaast maken we gebruik van curatieve en natuurlijke bestrijding. Dit conform de landelijke Leidraad beheersing Eikenprocessierups opgesteld in opdracht van ministerie LNV. We willen natuurlijke bestrijding vergroten en het gebruik van bacteriën verminderen indien dit mogelijk is voor de volksgezondheid. We streven naar minder preventieve bestrijding door stimulering van natuurlijke vijanden (zoals sluipvliegen, gaasvliegen, sluipwespen, mieren, mezen, spechten etc.). De gewenste eindsituatie is dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen de eikenprocessierups en de natuurlijke vijanden. We realiseren ons dat dit in onze sterk stedelijk omgeving niet overal mogelijk is.

2 thoughts on “Boze vogel Alert: Eindhoven spuit “biologisch bestrijdingsmiddel”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *