Herinrichting Bezuidenhoutseweg 4-6 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Bezuidenhoutseweg 4-6 Den Haag

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 4-6 is in 1976 gebouwd en bestaat uit zeven bouwlagen inclusief een parkeerkelder en een dakopbouw voor de technische installaties. Het totale bruto vloeroppervlakte van het pand bedraagt 4.032 m2 en
de gebruiksoppervlakte bedraagt 3.464 m2. Het gebouw is met loopbruggen verbonden met het naastgelegen gebouw. Dit naastgelegen gebouw wordt gebruikt door het Netherlands Water Partnership en valt buiten de scope.

Het doel van de opdracht is:
– Het realiseren van kantooromgeving voor de komende 10 jaar met minimale aanpassingen/middelen.
De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Werkzaamheden op het dak, bestaande uit vervangen dakbedekking, vervangen koelmachine, plaatsen zonnepanelen, onderhoud zonwering en diverse herstelwerkzaamheden.
– Verwijderen oude vloerbedekking en plafond en andere niet constructieve onderdelen
– Schilderen van binnenwanden, deuren en kozijnen;
– Aanbrengen van volledig nieuwe vloerbedekking;
– Aanbrengen volledig nieuw plafond inclusief o.a. ledverlichting
– Vervangen schakel- en verdeelinrichtingen;
– Diverse klein herstel werktuigbouw & elektra;
– Herstellen van hang- en sluitwerk;
– Aanbrengen Tourniquet.
– Herstel brandveiligheidsmaatregelen;
– Realiseren koffieautomaat-ruimten;
– Aanpassen toilet begane grond en sanitair;
– Legionella reiniging;
– Asbestsanering;
De uiterste opleverdatum is februari 2023.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ca. zes maanden. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt.
In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs en wordt bepaald door het financiële criterium.

De inschrijvingsleidraad heeft nog de status van concept, maar zeker is wel dat er een schouw zal komen op een nog te bepalen datum en tijdstip. Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor een nog te bepalen datum een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maxi

maal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Bron: Tenderned maandag 25 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259940

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *