Schoonmaakdiensten Haagse Hotelschool – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdiensten Haagse Hotelschool

Foto: Google Streetview

In de huidige situatie zijn er twee raamovereenkomsten afgesloten voor de schoonmaakdienstverlening.
Er is één dienstverlener die binnen de overeenkomst zorgt voor de “Reguliere Schoonmaakdienstverlening” en het “Specialistisch vloeronderhoud”. Tevens is er één dienstverlener die binnen een aparte overeenkomst zorgt voor de glasbewassing van de Haagse Hotelschool (HTH). De overeenkomsten met beide dienstverleners lopen binnenkort af. Met deze aanbesteding wenst HTH één opdrachtnemer te contracteren voor de schoonmaakdienstverlening (inclusief glasbewassing en specialistisch vloeronderhoud) op de vier onderstaande locaties:

  • Campus Den Haag HTH: Brusselselaan 2, 2587 AH te Den Haag
  • Skotel van HTH: Zwolsestraat 189, 2587 TZ te Den Haag
  • Bijgebouw van HTH ‘de Villa’, Ypersestraat 9, 2587 AV te Den Haag
  • Campus Amsterdam: HTH, Jan Evertsenstraat 171 – 173, 1057 BW te Amsterdam.

De belangrijkste aandachtspunten van HTH liggen bij ontzorgen en duidelijkheid, wat resulteert in een goede en constante kwaliteit van schoonmaak. Tevens spelen duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gewenste dienstverlening. Op basis van deze punten zijn de volgende doelstellingen opgesteld, het:

  • creëren van een stabiele schone en frisse werk- en leeromgeving voor medewerkers en studenten;
  • aangaan van een goede samenwerkingsrelatie met opdrachtnemer waarbij de focus ligt op kwaliteit van dienstverlening en waarbij een proactieve en flexibele houding van opdrachtnemer wordt verwacht.

De werktijden voor het uitvoeren van het reguliere schoonmaakonderhoud start op werkdagen om 06:00 uur, waarbij bij Campus Den Haag incl. de Villa en Campus Amsterdam de schoonmaak uiterlijk gereed moet zijn om 08:15 uur. De schoonmaak van het restaurant in Amsterdam dient uiterlijk om 07:00 uur gereed te zijn, i.v.m. start van het ontbijt voor hotelgasten. De schoonmaak van Skotel Den Haag mag aansluitend plaatsvinden na reiniging van de Campus Den Haag.

HTH heeft voor de opdracht een plafondbedrag €420.000,- excl. btw per jaar vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op de spendanalyse van de afgelopen vier jaar en op een voorcalculatie welke HTH heeft opgesteld i.s.m. een deskundig bedrijf die ons heeft geadviseerd bij het opstellen van deze aanbesteding. Indien inschrijver boven het plafondbedrag inschrijft, zal de inschrijving ter zijde gelegd worden. De (raam)overeenkomst zal naar verwachting in werking treden op 15 oktober 2022 en een looptijd hebben van drie jaar, met optioneel drie keer een verlengingsperiode van één jaar.

Inschrijver dient zich voor dinsdag 3 mei 10:00 uur 2022 aangemeld te hebben voor de schouw. In deze aanmelding dient vermeld te staan welke (maximaal) twee personen namens inschrijver deel zullen nemen aan de schouw. Aanmelding dient te geschieden via de berichtenmodule binnen Tenderned.” Het tijdschema en adressen van de schouwlocaties verwijzen wordt u verwezen naar de planning paragraaf.2.2. ”  (NDR in dat geval was het gemakkelijk geweest als aanbesteder de document ook voorzien had van paragraafnummering). Het bijwonen van de schouw is een verplicht onderdeel van de procedure. Het niet bijwonen van de schouw zal leiden tot uitsluiting van de procedure en geldt derhalve als een selectiecriterium.

Vrijdag 6 mei 2022 van 09.30- 11.30 uur Jan Evertsenstraat Amsterdam.
Vrijdag 6 mei 2022 van 13.30 – 16.30 uur Brusselselaan/ Ypersestraat/ Zwolsestraat Den Haag.

Bij de schouw zal een registratielijst worden overlegd, waarbij inschrijver moet tekenen voor aanwezigheid. De gevolgde procedure is de openbare, en gegund wordt er weer op de BPKV.

NDR: Vreemd dat er aan de schouw deelnemers die heen en weer moeten kachelen tussen Amsterdam en Den Haag geen lunch(mogelijkheid) wordt aangeboden.

Bron: Tenderned zondag 24 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259766

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *