Asfalt onderzoek in Zundert – Aanbestedingsnieuws

Asfalt onderzoek in Zundert

Foto: Wareco.nl

De gemeente Zundert heeft een aanbesteding geplaatst voor een onderzoek naar de asfalt verharding op diverse plaatsen. De gemeente Zundert start binnenkort met groot onderhoud van haar wegen. Voor de voorbereiding van het asfaltonderhoud is er behoefte aan inzicht in de samenstelling van de asfaltverharding en op diverse locaties is het van belang de wijze waarop de asfaltverharding is gefundeerd vast te stellen. Naast de opbouw van de wegconstructie heeft de gemeente behoefte aan informatie over de aanwezigheid van PAKs ( Teerhoudendheid, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in het asfalt.

Voordat asfalt afgevoerd mag worden, moeten eerst de opbouw en teerhoudendheid zijn onderzocht. Dit onderzoek moet plaatsvinden voordat het werk aanbesteed wordt of voordat een reconstructie plaatsvindt. Nadat een besluit tot reconstructie is genomen, is het onderzoek naar de teerhoudendheid de eerste stap. Het onderzoek wordt vaak gecombineerd met een milieu hygiënisch onderzoek van de fundering en de ondergrond.

Zowel de wegbeheerders als de ingenieursbureaus of adviesbureaus die werken voor wegbeheerders hebben met deze problematiek te maken. Wegbeheerders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verwijderen van teerhoudend asfalt uit de keten. Het onderzoek mag door derden (ingenieursbureaus of adviesbureaus) worden uitgevoerd.

Teerhoudend asfalt mag sinds 2001 niet meer worden gebruikt en moet apart worden afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker. Niet teerhoudend asfalt kan voor hergebruik worden afgevoerd naar een asfaltcentrale. In beide gevallen moet u kunnen aantonen of teer in het asfalt aanwezig is, of juist niet.

Bronnen: Kiwa,Wareco, Tenderned 29augustus 2019  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173834

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *