Beheer, doorontwikkeling, hosting, onderhoud en support websites Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Beheer, doorontwikkeling, hosting, onderhoud en support websites Tilburg

De huidige overeenkomst voor beheer, doorontwikkeling, hosting, onderhoud en support van de websites van de gemeente Tilburg loopt af op 15 januari 2024 waardoor de gemeente op zoek is naar een opdrachtnemer om een nieuwe overeenkomst mee te sluiten.
Aanbestedende Dienst heeft als doel het sluiten van een overeenkomst met een technische partner voor het  beheer, doorontwikkeling, hosting, onderhoud en support van de website www.tilburg.nl. Hiernaast wordt er ondersteuning gevraagd voor het whitelabel waaronder binnen dezelfde installatie en op basis van dezelfde techniek als www.tilburg.nl, vijf subsites zijn gebouwd waaronder www.duurzamertilburg.nl en www.sportintilburg.nl. Aanbestedende dienst heeft de ambitie om in de toekomst meer subsites te bouwen.
De websites zijn gebouwd en worden onderhouden op TYPO3 11.5 LTS. Aanbestedende dienst heeft de websites in eigen beheer en voert naast regie ook werkzaamheden uit met twee admin gebruikers. Hier dient in de samenwerking en aanbieding rekening mee gehouden te worden.

Aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst afsluiten met één partij, die op afroep kan ondersteunen. De raamovereenkomst zal (vooralsnog) ingaan op 1 november 2023 en kent een initiële looptijd van twee jaar met mogelijkheid tot eenzijdige verlenging door aanbestedende dienst van drie  keer twee  jaar. De onderbouwing om af te wijken van
een vierjarige raamovereenkomst is:
– Lange migratietijd van huidige opdrachtnemer naar een nieuwe opdrachtnemer;
– Het in lijn brengen van websites conform wet- en regelgeving binnen het interne project “Wildgroei Websites” dat alleen kan slagen indien er, naar tevredenheid van opdrachtgever, een mogelijkheid is voor het aangaan van een langdurige samenwerking.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De economisch meest voordelige aanbieding wordt in deze aanbesteding bepaald met het gunningscriterium
• Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV)
In het Programma van Eisen en Wensen vindt u alle informatie over de voor deze aanbesteding gekozen nadere invulling van dit gunningscriterium, de onderliggende (sub)criteria, de gekozen gunningssystematiek, alsmede de onderlinge wegingen.

Bron: Tenderned zondag 2 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302446

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *