Applicatie voor omgevingsplan, omgevingsvisie, voorbereidingsbesluit Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Applicatie voor omgevingsplan, omgevingsvisie, voorbereidingsbesluit Haarlem

Foto: Pixabay.com

De aan te besteden opdracht van de gemeente Haarlem, zoals omschreven in de aanbestedingsdocumenten betreft:
▪ het gebruik van de benodigde software / applicatie voor de duur van de overeenkomst
▪ het opleveren van de benodigde documentatie voor beheer en gebruikers, specifiek gemaakt voor de geïnstalleerde omgeving
▪ de installatie / implementatie van de gevraagde applicatie(s) en functionaliteiten
▪ het implementeren en opleveren van de gevraagde koppelingen t.b.v. gegevens uitwisseling tussen het DSO, de te leveren applicatie en back-office applicaties van de Gemeente Haarlem
▪ het geven van de benodigde opleidingen voor beheer en gebruikers, conform de aangeboden omgeving
omgevingsplan, omgevingsvisie, voorbereidingsbesluit, programma en toepasbare regels
▪ het benodigde project management ten behoeve van de implementatie van de te leveren software / applicatie(s) en koppelingen
▪ de op te leveren applicatie dient een SaaS omgeving te zijn, waarbij de twee  gemeenten, Haarlem en Zandvoort, door één ambtelijke organisatie bediend kunnen worden
▪ De conversie van het bestemmingsplan naar een omgevingsplan

De werkzaamheden en de te leveren functionaliteiten zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Alle werkzaamheden dienen daarom door één opdrachtnemer te worden
uitgevoerd.

De applicatie moet meerdere onderdelen van de omgevingswet ondersteunen, namelijk;
• Omgevingsplan, ondersteuning bieden bij het maken, wijzigingen en publiceren
• Omgevingsvisie, ondersteuning bieden bij het maken, wijzigingen en publiceren
• Voorbereidingsbesluit, het tijdelijk beschermen van de fysieke leefomgeving tegen ongewenste ingrepen, in afwachting van het gewijzigde omgevingsplan.
• Toepasbare regels, ondersteuning bieden bij het maken, wijzigingen en publiceren.

Bij de aanbesteding zal gekeken worden naar één leverancier die deze onderdelen als totaalpakket of met elkaar integrerende deelmodules kan leveren. Dit om te voorkomen dat er allerlei koppelingen gerealiseerd moeten worden door ons als afnemer. Van belang is een optimaal gebruik van het (de) systeem(/systemen). Op basis van historische gegevens met betrekking tot omgevingsplan, omgevingsvisie, voorbereidingsbesluit, programma en toepasbare regels wordt de financiële waarde en
omvang van de opdracht geschat op €500.000,- voor de looptijd van de overeenkomst exclusief optionele verlengingen. De overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële periode van vier jaar met de optie op verlenging van tweemaal twee jaar.
De inwerkingtreding van de overeenkomst is voorzien met ingang van 1 januari 2024. De overeenkomst biedt geen afnamegarantie. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 16 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310113

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *