Bouwkundige werken Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige werken Kennemerland

Illustratie: pixabay.com

Deze aanbesteding is voorbereid door de afdeling Vastgoed Kennemerland SRO. SRO heeft per 1 januari 2022 de volledige vastgoedportefeuille van de gemeente Haarlem in beheer genomen. In de voorliggende jaren was SRO altijd al verantwoordelijk voor het sportvastgoed van de gemeente Haarlem en het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Zandvoort. Het beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuilles voert SRO uit met de eigen medewerkers (Service & Onderhoud) en een E/W-contractpartner. Door de, per 1 januari 2022, toegenomen hoeveelheid vastgoedobjecten en de toename van bouwkundige
werken wenst SRO, door middel van deze aanbesteding, een raamovereenkomst met opdrachtnemers aan te gaan welke ingezet kunnen worden op de uitvoering van de bouwkundige werken. De aanbesteding bestaat uit twee percelen.

Perceel 1 : hoofdzakelijk de regio Kennemerland, echter kan er (incidenteel) ook vanuit de regio Eemland een beroep gedaan worden op de overeenkomst voortkomend uit deze aanbesteding. Het betreft alle bouwkundige werken aan de bouwkundige
elementen die aanwezig zijn in de diverse objecten.
Perceel 2 : beslaat beide regio’s Kennemerland en Eemland. Het betreft alle bouwkundige werken aan de bouwkundige elementen die aanwezig zijn in de diverse monumentale objecten.

Voor beide percelen varieert het vastgoed in aantallen, type, bouwjaren, gebruik en complexiteit. Voor perceel 1 wenst opdrachtgever maximaal drie opdrachtnemers te gunnen en te contracteren die in staat zijn om de bouwkundige werkzaamheden te verrichten van opdrachtgever overeenkomstig de eisen, wensen en vragen. Voor perceel 2 wenst opdrachtgever één opdrachtnemer te contracteren. SRO acht het van belang dat opdrachtnemer volgens de specifieke richtlijnen voor monumentenzorg de werkzaamheden uitvoert, gezien de portefeuille waarbij specifieke kennis en kunde vereist is. Er is geen geografische opdeling van de monumenten in separate percelen. Het specialistisch onderhoud aan (rijksmonumentale) molens maakt geen onderdeel uit van perceel 2.

Er is voor beide percelen gekozen voor een potentieel langdurige overeenkomst om een langdurig partnerschap aan te gaan met de toekomstige opdrachtnemer(s). Opdrachtgever is van plan voor perceel 1 met drie opdrachtnemers een raamovereenkomst af te sluiten voor drie jaar met een optionele verlenging van tweemaal twee jaar. Voor perceel 2 heeft de opdrachtgever het voornemen één raamovereenkomst af te sluiten voor drie jaar met een optionele verlenging van tweemaal twee jaar. De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 16 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310034

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 september 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *