Schoonmaak elf locaties Tynaarlo – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak elf locaties Tynaarlo

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Tynaarlo streeft ernaar om schone panden te realiseren door middel van hoogwaardige schoonmaakdiensten. Met dit doel voor ogen wenst Tynaarlo een overeenkomst aan te gaan met een professionele opdrachtnemer in het betreffende segment.
Gemeente Tynaarlo heeft daarbij de volgende subdoelen geformuleerd:
• Zij vindt duurzaamheid belangrijk. Daarbij heeft zij zowel focus op milieu als mens. Van opdrachtnemer verwacht Tynaarlo dat zij in de schoonmaakdienstverlening zo duurzaam mogelijk werkt met vaste werknemers en, waar mogelijk, werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Zorgen voor een ethisch verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij zowel de opdrachtnemer als het personeel eerlijk worden behandeld. De Opdrachtnemer streeft naar een werkomgeving waarin werknemers worden gewaardeerd en hun rechten worden gerespecteerd, wat bijdraagt aan een gezonde en rechtvaardige werkcultuur.

In de huidige situatie wordt de schoonmaak uitgevoerd op een resultaatgerichte basis. Drie verschillende schoonmaakbedrijven zijn verantwoordelijk voor het leveren van effectieve schoonmaakresultaten. De gemeente heeft behoefte aan een verbeterde aansturing op een positieve en menselijke manier om de efficiëntie en effectiviteit van het werk te vergroten. De volgende objecten worden mee genomen in de aanbesteding:

Gemeentehuis Kornoeljeplein 1 Vries
Centrale werkplaats Zuidlaarderweg 33 Tynaarlo
Directiekeet Ter Borch Borchsingel 47 Eelderwolde
Sporthal Groote Veen Boomgaard 7 Eelde
Sporthal de Zwet De Klencke 32 Zuidlaren
Gymzaal Tynaarlo Achterweg 6 Tynaarlo
Sporthal de Kamp Oosterkampen 1 Vries
Gymzaal Zernike Julianalaan Zuidlaren
Dorpshuis De Pan  Nieuwe Rijksweg Vries
Dorpshuis Ons Dorpshuis Mevrouw BählerBoermalaan Paterswolde
Gz/MFC Ludinge Ludinge Zuidlaren

De laatste drie locaties alleen glasreiniging. Voor de start van de overeenkomst, vindt een opstartgesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tijdens dit gesprek worden praktische afspraken gemaakt over de implementatiefase en de uitvoering van de werkzaamheden.

Om een beeld te geven van de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle inschrijvers worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen. Alle vragen dienen te worden gesteld in de Nota van Inlichtingen. Aanmelden voor de schouw is noodzakelijk, dit kan uiterlijk op woensdag 20 september 2023,
via ‘Mijn berichten’ op Tenderned. Elke inschrijver mag met maximaal twee personen aanwezig zijn bij de schouw.
De schouw start op woensdag 27 september om 13:30.  Er worden vier locaties bezocht startend bij het gemeentehuis op het Kornoeljeplein 1 in Vries. Aansluitend worden de volgende locaties bezocht:
• Centrale werkplaats – Zuidlaarderweg 33 Tynaarlo
• Sporthal Groote Veen – Boomgaard 7 Eelde
• Sporthal de Kamp – Oosterkampen 1 Vries

Aanbesteder volgt met deze procedure de openbare procedure. De af te sluiten overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 februari 2024. Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van drie jaar . Na het verstrijken van de initiele looptijd kan deze overeenkomst worden voortgezet voor een aansluitende periode van zevenmaal één jaar.

Bron: Tenderned vrijdag 15 september 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *