Aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland blijft gemoederen bezig houden. – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland blijft gemoederen bezig houden.

©Goran Horvat
source: Pixabay

In oktober schrreef de Alkmaarse afdeling van de Partij Voor De Dieren, dat zij zeer verontrustende informatie ontvangen had over de dubieuze wijze de aanbesteding van JeugdzorgPluszou zijn verlopen. Dat de partij in deze informatie voldoende aanleiding vond tot het stellen van kritische vragen aan het college van Alkmaar. Naast kritische vragen over de rol van de belangenbehartiger van de 18 gemeenten en de bestuurder van iHUB, waar de nieuwe JeugdzorgPlus-instelling Horizon onder valt, wilde de partij ook weten of het college bereid is een diepgravend onderzoek te starten naar de hele procedure. Want hoe is de inkoopstrategie precies tot stand gekomen? Hoe kan het dat waar eerst 8 miljoen betaald werd voor opvang inclusief onderwijs en medisch ondersteunende therapie het nu waarschijnlijk om 12 miljoen zonder onderwijs en therapie gaat? En wat zijn precies de banden tussen Incluzio Hollands Kroon en Horizon?

Volgens fractievoorzitter Janine Visser is de informatie, die uit zeer betrouwbare bron afkomstig is, reden genoeg om indien de beantwoording van het college niet afdoende is verdere stappen te ondernemen om de onderste steen boven te krijgen. Want het kan toch niet zo zijn dat deze uiterst kwetsbare groep jongeren in de JeugdzorgPlus nu de dupe wordt van dit hele aanbestedingscircus, aldus Visser.

Het resulteerde in een waslijst van 27 vragen, met als laatste vraag: “Bent u bereid een diepgravend onderzoek te starten naar deze aanbestedingsprocedure?”. Inmiddels zijn deze vragen beantwoord. Schriftelijke vragen de beantwoording van de vragen Het antwoord op de laatste vraag, die over het diepgaand onderzoek werd beantwoord met “Voor en tijdens de aanbestedingsprocedure is toezicht gehouden op de uitvoering van de procedure. Dit is nadien ook nog door de onafhankelijke rechtbank beoordeeld. Deze heeft geconcludeerd dat
gemeenten een rechtmatige aanbesteding hebben gevoerd. Op grond van deze feiten zien wij geen aanleiding tot een dergelijk onderzoek.”

Dinsdag 12 november meldde de voorzitter van de PVDD Alkmaar in het Noord-Hollands Dagblad

,,Wij zijn uiterst ontevreden met de antwoorden die we hebben gekregen op door ons gestelde raadsvragen’’, maakt fractievoorzitter Janine Visser duidelijk.

Bron: Noord- Hollands Dagblad

 

Als wij naar de antwoorden van het college kijken, blijkt inderdaad dat door Hollands Kroon een inhuurder is gezet in de beoordelingscommissie die gelieerd is aan Horizon, de winnaar van de aanbesteding. Dit riekt naar belangenverstrengeling en had natuurlijk nooit gemogen. De rechter zegt hierover

Zij kan zich er niet naderhand op beroepen dat van een objectieve beoordeling geen sprake is geweest, zonder daarvoor nadere argumenten op tafel te leggen.

Met andere woorden de nadere argumenten ontbreken en had door eiser aangeleverd moeten worden, maar die kon dit destijds wellicht niet weten. Het oordeel van de rechter is dus gebonden aan de argumenten van de eiser (Parnassia).

Over de aanbestedingsprocedure, beoordelingsprocedure zegt de rechter verder:

Een volgend punt is dat volgens Parlan de inhoud van de beoordeling niet is geschied overeenkomstig de beginselen van het aanbestedingsrecht.

4.8.
Voorop staat dat in een procedure zoals hier in het geding, waar het aankomt op de beoordeling van kwalitatieve criteria, aan de voorzieningenrechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toekomt. Aan de aangewezen deskundige beoordelingscommissie moet de nodige vrijheid worden gegund, mede omdat van de rechter niet kan worden verlangd dat deze specifieke deskundigheid heeft op het gebied van het onderwerp van de opdracht. Slechts wanneer sprake is van een onbegrijpelijke beoordeling, dan wel van procedurele of inhoudelijke onjuistheden die kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor een rechterlijk ingrijpen.

Dit is wat anders dan wat het college in het antwoord meldt.

Deze heeft geconcludeerd dat gemeenten een rechtmatige aanbesteding hebben gevoerd.

En al helemaal buikpijn krijg je van het eerste deel van het antwoord op de laatste vraag.

Voor en tijdens de aanbestedingsprocedure is toezicht gehouden op de uitvoering van de procedure.

Er is al erkend dat ambtenaren zich in taal verliezen, en bijles kunnen krijgen, dat blijkt hier maar weer eens.

Vóór de aanbestedingsprocedure kun je natuurlijk geen toezicht houden op de uitvoering van die procedure, die is er immers nog niet.

Verslag rechtszaak

En onze eerdere artikelen Aanbesteding jeugdzorg NH, reisafstand onbekend, Rechter laat gunning Horizon Jeugdzorg Noord Holland toe

2 thoughts on “Aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland blijft gemoederen bezig houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *