Zembla: Milieukeur kunstgras stelt weinig voor – Aanbestedingsnieuws

Zembla: Milieukeur kunstgras stelt weinig voor

Zembla concludeert dat het Milieukeur voor rubber korrels ten behoeve van kunstgras weinig voorstelt. Dat stelt het in aanvullende informatie op de website, naar aanleiding van zijn uitzending over de milieugevaarlijke stoffen (de zogeheten PAK’s) in kunstgras. Zembla geeft als voorbeeld het milieukeur voor het bedrijf Granuflex. Granuflex vroeg in 2011 het Milieukeur aan voor rubbergranulaat. Het bedrijf heeft die milieukeur in 2013 gekregen, maar die eisen die het keurmerk stelt, zijn maar beperkt.

Bij de aanschaf van kunstgras voetbalvelden vragen gemeenten die rekening willen houden met duurzaam inkopen, naar de eisen van dat keurmerk. Zembla wijst erop dat het Milieukeur geen rekening houdt met onder meer aanvullende minimumeisen voor PAK’s zoals geformuleerd in de REACH-verordening. Bovendien zien de eisen ten onrechte alleen toe op het milieu en niet op de schadelijkheid voor de gezondheid.

De Stichting Milieukeur heeft aan zijn keurmerk voor het granulaat een schema van eisen verbonden. Een daarvan was dat het granulaat alleen van oude autobanden mag zijn gemaakt. Ook mogen er geen gevaarlijke stoffen aan het rubber worden toegevoegd en het materiaal mag niet te veel metalen uitscheiden.  De producent stelt dat hergebruik van autobanden goed voor het milieu is en geen risico’s voor de omgeving en de gezondheid met zich meebrengt. Milieukeur stelt als voornaamste eis, aanvullend op de aan de wet ontleende eisen, dat producenten bij de stichting melden welke voorzorgsmaatregelen ze genomen hebben voor het tegengaan van het vrijkomen van die stoffen.

De Stichting Milieukeur geeft tegelijk aan niet te handhaven of de producenten die voorzorgsmaatregelen ook daadwerkelijk genomen hebben. De voorzorgsmaatregel van Granuflex komt erop neer dat het de aanlegger van de kunstgrasvelden aanraadt onder het kunstgras een extra zandlaag aan te brengen.  Daarmee was de weg vrij voor een Milieukeur, en dat is in 2013 afgegeven. ‘Onze producten zijn veilig. De vooroordelen kunnen de wereld uit’, zegt verkoopmedewerker Don Lauritsen van Granuflex, dat zich daarbij vooral baseert op het verkrijgen van het Milieukeur.

Diverse gemeenten geven inmiddels op hun website aan dat het kunstgras op hun grasvelden in elk geval voldoet aan het Milieukenmerk. Zo geeft wethouder Michel du Chatinier (CU) van Alphen aan den Rijn aan dat het RIVM het kunstgras heeft goedgekeurd en geen redenen ziet om aanvullende maatregelen te treffen. Een soortgelijke reactie komt uit Amersfoort, waar de gemeentelijke website verwijst naar het RIVM-advies en meldt dat het kunstgras voldoet aan het Milieukeur. Zembla geeft het advies huidcontact zo veel mogelijk te vermijden met de rubberkorrels door bijvoorbeeld lange mouwen te dragen en als keeper niet met blote armen of benen te spelen.

In 2008 is door het RIVM (Rijksinstituut voor Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Het RIVM heeft toen geconcludeerd dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van sporters op velden waar deze korrels gebruikt worden. Zie hier het advies uit 2008 van het RIVM.

Bron: Zembla / Barneveld/Amersfoort/Alphen/Granuflex, 6 oktober 2016
Zie ook:  http://zemblaextra.vara.nl/gevaarlijk-spel#!/milieukeurmerk-voor-gerecyclede-autobanden-stelt-weinig-voor

 

3 thoughts on “Zembla: Milieukeur kunstgras stelt weinig voor

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *