Aanbesteding stadsdeelkantoor Hengelo een grote chaos – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding stadsdeelkantoor Hengelo een grote chaos

Hengelo vertraagt de gunning van de aanbesteding van het stadsdeelkantoor. Dat bericht het Algemeen Dagblad. Naar aanleiding van dit bericht pakte de redactie van Aanbestedingsnieuws de aanbesteding er even bij. De aankondiging op TenderNed dateert van 29 januari 2014. De aanbesteding is op 17 februari 2014 gerectificeerd. De deadline van de aanbesteding is niet opgeschoven.  Met de rectificatie is de hele beoordelingssystematiek op de schop gegaan. In de Nota van Inlichtingen die gepubliceerd is op 4 maart in de rectificatie, verandert de beoordeling van een systeem waar op onderdelen 20 punten kon worden gescoord in een beoordeling waar 15 punten konden worden gescoord. Kortom een grote chaos.

Het college laat Het Algemeen Dagblad weten:

Bij de ontvankelijkheidstoets is gebleken dat er inschrijvingen boven de door ons vastgestelde plafondbedragen zijn ingediend. Daarnaast is een aantal administratieve onregelmatigheden geconstateerd. Deze resultaten hebben tot gevolg dat het gunningsproces nog niet kan worden afgerond en iets meer tijd in beslag gaat nemen dan was voorzien’.

 

Het Algemeen Dagblad bericht nu dat de gemeente opnieuw om de tafel gaat met de inschrijvers. De opmerkingen van het college krijgen een cynische lading in het licht van de chaotische aanbesteding. “Administratieve onregelmatigheden”, is dat dat de beoordelingssystematiek vlak voor de deadline gewijzigd wordt?

De beprijzing van het hebben van een BIM-systematiek valt ineens 5 punten lager uit. Het is de vraag wie het op deze manier überhaupt nog gelukt is om een succesvolle inschrijving in te dienen. En waarom het diegene dan wel kon lukken, om op het laatste moment nog de beprijzing volledig opnieuw op te stellen. Dat is eens te meer de vraag, aangezien de persoon die de beoordeling met wijzigingen naar TenderNed heeft geupload, blijkens de selectieleidraad ook zitting had in de beoordelingscommissie.

Zie:
De aanbesteding en de rectificatie op TenderNed:

hengelotenderstadhuis

De errata in de nota van inlichtingen ( Bron tenderned kennisgeving van rectificatie)
hengeloselectieleidraad

hengelo-errata-beoordeling

zowel bij het kantoor als bij de parkeergarage stond eerst: (Bron: TenderNed oorspronkelijke publicatie )

hengelo-beoordeling-oorspronkelijk-1

hengelo-beoordeling

 

 

1 thought on “Aanbesteding stadsdeelkantoor Hengelo een grote chaos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *