Bot bouw neemt ook aanbestedingsklussen over van failliete aannemer Bink – Aanbestedingsnieuws

Bot bouw neemt ook aanbestedingsklussen over van failliete aannemer Bink

Laatst geupdate op maart 29, 2017 door redactie

Bot Bouw is door de curator benoemd als rechtsopvolger van de failliete aannemer Bink Bouw. Daarmee heeft Bot ook enkele opdrachten uit aanbestedingen voor de overheid gewonnen. Bot Bouwgroep heeft overeenstemming bereikt met de curator van Bink Bouw uit Broek op Langedijk over de overname van de projecten in uitvoering. De directie van Bot Bouwgroep verwacht de projecten op korte termijn te kunnen voortzetten.

Ontwerp kinderboerderij huizen: bron TenderNed

Een van de opdrachten is de nieuwbouw voor een kinderboerderij in Huizen. De lokale krant de Gooi en Eemlander bericht over de kinderboerderij dat er sprake is van heronderhandelingen, omdat de nieuwe aannemer niet tegen dezelfde voorwaarden zal leveren.  De krant vraagt zich af of de gemeente nog door kan met de rechtsopvolger van de failliete ondernemer en tegen welke voorwaarden. Is hier niet sprake van ontduiking van de aanbestedingsplicht?

Volgens planning zou de firma Bink Bouw in november starten met de nieuwbouw van kinderboerderij De Warande. De omgevingsvergunning voor dit bouwproject is verleend. Maar op 16-11-2016 heeft de rechtbank van Alkmaar de firma Bink Bouw in staat van faillissement verklaard. De gemeente bericht er zelf over op zijn website dat de bouwwerkzaamheden helaas voorlopig worden uitgesteld. “De gemeente beraadt zich op mogelijke vervolgstappen om de bouwwerkzaamheden zo snel mogelijk te hervatten.”

De reden waarom dit opzien baart, is omdat beredeneerd kan worden, dat de gemeente Huizen die onderhandelingspositie helemaal niet heeft. De belangen van de schuldeisers van de failliete ondernemer (zoveel mogelijk uit de bestaande orderportefeuille slepen) liggen haaks op  de belangen van de aanbestedende overheid (voor een zo laag mogelijke prijs zo veel mogelijk uitvragen). Onder die schuldeisers behoren in de regel ook de Belasting en het UWV, dat de lonen van het failliete bedrijf overneemt.

Een gemeente is bij een faillissement van een opdrachtnemer genoodzaakt te kiezen voor ofwel het mogelijk ontduiken van de aanbestedingsplicht door een nieuwe opdracht niet te heronderhandelen, ofwel van mogelijk paulianeus aanbesteden, door de aanbesteding geld te onttrekken dat toe hoort te komen aan de schuldeisers van de failliete onderneming. Het eerste kan hoge boetes van de Europese Commissie opleveren. Dat laatste is strafbaar en kan door schuldeisers van de failliete onderneming met een beroep op de actio pauliana volledig ongedaan worden gemaakt, met een beroep op Artikel 42 Faillissementswet en verder.

Een vergelijkbare situatie deed zich eerder dit jaar voor bij de opeenstapeling van faillissementen van taxiondernemingen. De curator van Taxibedrijf Klomp heeft na een faillisement de orderportefeuille bij Willemsen de Koning neergelegd. Willemsen de Koning heeft die opdracht niet meer gekregen. De gemeente heeft zijn opdracht bijgesteld en is verder gegaan met taxi-onderneming Noot. Dat was mogelijk doordat vlak voor het faillissement uit de opdracht door Klomp aan Veenendaal heeft teruggegeven. Door het teruggeven van de opdracht ligt het risico van pauliana niet bij Veenendaal maar bij de failliete Klomp.

Zie eerder:

Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger

Bron afbeelding: gemeente Huizen, schetsontwerp kinderboerderij 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *