Kabinet gaat bij EU aandringen op regels rubbergranulaat – Aanbestedingsnieuws

Kabinet gaat bij EU aandringen op regels rubbergranulaat

Het kabinet zal in lijn met het RIVM-advies binnen de Europese Unie inzetten op het verlagen van de wettelijke normen voor pak’s in rubbergranulaat. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de onderzoeken van het RIVM naar rubbergranulaat en rubbertegels.

Zembla berichtte eerder dat rubbergranulaat, afkomstig van autobanden, wordt uitgestrooid bij sportvelden en dat deze grote hoeveelheden giftige stoffen, onder meer zink, lood, benzeen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) kunnen bevatten. Het milieukeur, waarnaar gevraagd wordt bij aanbestedingen voor kunstgras, “stelt weinig voor”, zo concludeerde het onderzoeksprogramma. Ook een eerder onderzoek van het RIVM was niet goed uitgevoerd.

In een nieuw onderzoek naar 100 kunstgrasvelden zijn monsters genomen van het rubbergranulaat.  Het RIVM concludeert dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat alleen verwaarloosbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Uit het onderzoek is gebleken dat wat nu in het rubbergranulaat wordt gevonden aan pak’s dicht bij de strengere norm voor consumentenproducten ligt en geen aanleiding geeft tot zorg. Volgens het RIVM blijkt vooral zink uit het rubbergranulaat vrij te komen. Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, maar kan wel gevolgen hebben voor organismen in de bodem en het oppervlaktewater.

Het RIVM concludeert:

Zink en PCB’s in rubbergranulaat overschrijden weliswaar een of meerdere normen, maar zijn niet meegenomen in de verdere beoordeling van het gezondheidsrisico (zie hoofdstuk 5). De uitloging van zink naar water ligt boven de norm van het bouwstoffenbesluit, die gebaseerd is op effecten voor het milieu. Voor zink betekent deze overschrijding dat er een milieurisico zou kunnen zijn. De som-concentratie van de zeven verschillende PCB’s2 ligt boven de grondnorm voor klasse wonen. Omdat deze PCB’s behoren tot de ‘niet-dioxine achtige’ PCB’s, staan ze niet op de ZZS-lijst en zijn ze niet meegenomen in de verdere risicobeoordeling. Andere PCB’s zijn niet gevonden.

Bron: Kamerbrief Minister van VWS, dd. 21 december 2016
Kabinetsreactie rubbergranulaat,

RIVM, Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubberganulaat, 2016-0202
Zie eerder:

www.aanbestedingsnieuws.nl/zembla-milieukeur-kunstgras-stelt-weinig-voor

http://zembla.vara.nl/nieuws/knvb-wil-nieuw-onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-kunstgrasvelden

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *