Rijkswaterstaat plaatst geen duurzame Paddepoelsterbrug – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat plaatst geen duurzame Paddepoelsterbrug

Over het Van Starkenborghkanaal in Groningen komt voorlopig geen vervangende brug in verband met het hoge risico op aanvaringen. In het afgelopen anderhalve jaar zijn drie aanvaringen geweest waarbij het beweegbare deel van de Paddepoelsterbrug bij de laatste aanvaring van het landhoofd is gestoten. De brug is sindsdien buiten werking.

©Google 2015; de paddepoelbrug in beter tijden.

Nu heeft Rijkswaterstaat zijn inkoopbehoefte aangepast, aan de ontstane situatie. Rijkswaterstaat denkt nu aan een tijdelijke fietsbrug of een fietspont. De gekozen tijdelijke oplossing kan niet los worden gezien van de structurele oplossing voor het geschikt maken van de vaarweg voor klasse Va-schepen. De Lemmer moet ook worden verdiept. Rijkswaterstaat, de gemeenten en de provincie zijn ondertussen gestart met de planvorming voor een structurele oplossing, waarbij ook de omgeving wordt betrokken.

Wij komen er ook nooit maar we zagen het al op de kaart. Voor fietsers is het ontbreken van de brug een behoorlijk eind om. Zij moeten omrijden ofwel via Groningen ofwel van de richting Wierum naar Steentil om dan weer terug te rijden via de Evert Harm Woltersweg.

©google 2019
(kruisjes alternatieve bruggen)

Een aantal lage bruggen en bruggen met een krappe doorvaart wordt in drie fases vervangen. Met de realisatie van de nieuwe brug bij Aduard (Groningen) is straks de eerste fase gerealiseerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) budget gereserveerd voor de vervanging van de Groningse Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug en de Friese bruggen Schuilenburg en Kootstertille voor 2025.

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om het risico ter hoogte van de Paddepoelsterbrug te verlagen. Het gaat dan om het verbreden van de vaarweg naar 54 m over ongeveer 400 m en het verwijderen van de oude brugdelen

De redactie van Aanbestedingsnieuws vindt het maar wát vreemd dat er miljoenen worden uitgetrokken voor het ene na het andere ecoduct, waarvan de werking op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is. Het duurste wat we zo snel vonden was er een van 12 miljoen ter hoogte van Loenhout. Terwijl er ondertussen in Groningen geen fietsbrugje af kan voor al het menselijk overstekend wild. Ook niet natuurvriendelijk, de uitstoot van een fietsveerpont is ook niet mild. Als je de omweg bovendien te lang maakt, gaan de mensen de auto pakken. Of nog erger: de scooter.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *