Thuiszorg en WMO-hulp Limburg gegund aan 4 Limburgse en een Friese ondernemer – Aanbestedingsnieuws

Thuiszorg en WMO-hulp Limburg gegund aan 4 Limburgse en een Friese ondernemer

Een Maastrichtse opdracht voor alfahulp (thuiszorg) in Limburg is gegund aan 4 Limburgse ondernemers, het Groene Kruis Domicura, Stichting Mosae ZorgGroep, Thuiszorg Groot Limburg en Stichting Alphatrots, en daarnaast aan een ondernemer uit Sneek. Met de opdracht is in totaal €465.000 gemoeid.

311Het gaat daarbij om:
– bemiddeling, werving en beheer van bestand alfahulpen,
– doorbetaling, administratie en verantwoording van het PGB,
– gegevensverstrekking CAK ten behoeve van de eigen bijdrage,
– vergoeding van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte,
– beheer van collectieve verzekeringen / vergoeding zaakschade,
– modelovereenkomsten en informatievoorziening,
– conflicthantering

Zie: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/searchallvraagfortap/code/D909D/akid/cde2392b1df828d07e9472393b16c621/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *