Rotterdamse Boijmans verbouwing sleept voort – Aanbestedingsnieuws

Rotterdamse Boijmans verbouwing sleept voort

Het Boijmans van Beuningen museum, is nu 7 jaar dicht. Het proces sleept zich voort. Er moet nog een aannemer geselecteerd worden maar de architect en adviseurs zijn inmiddels benoemd. Architect Mecanoo uit Delft en adviseur Arup (installaties/brandveiligheid) zijn daartoe al gecontracteerd. Dat verbaasde ons want we hadden daar nog niks van gehoord. Geen overwinningsmomentje dus voor de architect. Rotterdam publiceerde een aprilrapportage over de verbouwing. Die houdt nog geen rekening met het Wuhanvirus. Het zou gaan om een bedrag van 55 miljoen dat er mee gemoeid is, dat niet is opgehaald.

Over het debat was een motie ingediend door PVV en Leefbaar en daar heeft de wethouder aan voldaan met de voortgangsrapportage, waarin ook een soort onnavolgbare risicoanalyse zit, met een tijdspad waarin de aanbesteding niet verwerkt zit, en met een raar cirkeldiagram waar vierkantjes staan op de grens van geld tijd en kwaliteit. Het ziet er heel fancy uit maar wij konden er niet echt een wetenschappelijke betekenis uit deduceren. We hadden het nog even aan grotere ingenieurs kunnen navragen maar zijn er maar van uitgegaan dat tijd geld betekent. En geld dat betekent waarschijnlijk ook geld. Maar die vierkantjes?

©Boijmans 2019

De motie verzoekt het college in kaart te brengen wat de gevolgen zijn wanneer het risico op meerkosten en
vertragingen bij de uitvoerende partijen wordt ondergebracht en hierover te rapporteren bij de reguliere
rapportagelijn en op de reguliere rapportagemomenten

Afgelopen 14 mei was er een raadsvergadering over, in de vorm van een webinar. Dat was echt wel een aanfluiting. Wat een teloorgang van de democratie. Er is geen groepsdynamiek. Je kan geen beeld krijgen van de andere raadsleden, alleen van degene die het woord voert. De helft van de raadsvergadering bestond uit mededelingen als “u bent niet te verstaan”. Wethouder Kasmir moest zijn audio repareren. Daardoor bleef het antwoord op de vraag ook uit. Maar Wethouder Kurvers ging dus maar in op de standaard werken en de museale kwaliteit. Ook is het moeilijk uit te vinden wie er het woord voert omdat er geen naambordjes in beeld zijn zoals courant in de zaal. Raadslid Engberts (wij verstonden Ingbarts) had een streep in zijn gezicht omdat hij “was verbannen naar een andere plek in huis”. Bovendien versta je hen niet goed omdat er piepende cavia’s op de achtergrond krijsen en spelende kinderen het behang life van de muren trekken.

De heer Verheij van de VVD nam het woord en vroeg zich af wanneer Rotterdam alsmede heel Nederland, het plan zou mogen inzien. Het plan, dat dus wordt uitgevoerd en waar ter plekke toestemming of afkeuring aan gegeven moet worden. “Wanneer krijgen we  de plannen nou te zien, die die architect bedacht heeft? Sterker nog wanneer krijgt de rest van Rotterdam en misschien wel de rest van de wereld die plannen te zien, want ik denk dat de Rotterdammers benieuwd zijn naar wat er met hun museum gaat gebeuren.

De voortgangsrapportage die ter bespreking is gegeven aan de raad, is dus ook niet actueel, die loopt tot en met februari, en houdt geen rekening met het coronavirus. “Ik mag hopen dat er sindsdien heel veel gebeurd is. … Want we praten natuurlijk over Boijmans zonder dat we precies weten wat we moeten doen. We praten eerst over het geld zonder dat we weten wat we eigenlijk gaan kopen. Tot nu toe doen we dat in de verkeerde volgorde en ik zou graag zien dat nu er een architect is, we die volgorde terugbrengen naar de gebruikelijke volgorde en dat we pas over de vervolgstappen gaan praten als we zien wat er bedacht is.”

De heer Verheij neemt desondanks en dat is toch best knap, de voortgangsrapportage serieus. “Nu lijkt het dat het financiëel koek en ei is terwijl we al weten dat het budget nu al overschreden gaat worden. Er is misschien een smaakverschil op hoe je zoiets zou moeten rapporteren, maar ik zou graag horen hoe de wethouders denken over mijn smaak”. Naar de smaak van Aanbestedingsnieuws was er toch minimaal iets gezegd over wanneer de Aanbesteding gepubliceerd zou gaan worden. Zodat alle aannemers van Nederland eerlijk een kansje hebben om het Boijmans te verbouwen. Ze moeten toch weten wanneer ze moeten gaan beginnen met de verwerking van al die onbekende uitgedachte plannen van Mecanoo. Het zijn allemaal indirecte uren en er wordt al 7 jaar aan gepraat dus hop hop, aan de slag.

Mevrouw Kockelkoren was het eens met de heer Verheij en Engberts als er eerst werd gekeken wat er mogelijk is financiëel met het opgehaalde geld, in mogelijke scenario’s voordat er over geld wordt beslist. Zij kan ook niet goed uit de stukken opmaken hoe er in juni over de financiën een beslissing te maken valt.

Het rapport is dan ook niet zo heel duidelijk. Wel blijkt er uit dat er ook al een asbestsanering uitgevoerd is. De proefsanering is uitgevoerd in januari en februari 2020. De resultaten van deze proefsanering laten onder andere zien dat de monumentale plafonds niet gesloopt hoeven te worden als voorwaarde voor de abestsanering. Daarmee bevestigen de proefsanering en de second opinion van TNO de geplande aanpak van de grootschalige asbestsanering.

“De voorbereiding van het Programma van Eisen, de businesscase, het dekkingsvoorstel, de exploitatie en het go/no-go-moment(juni/juli 2020) zijn grotendeels klaar. De aanbestedingen voor de architect en (technisch) adviseurs zijn afgerond. De algemene planning van de renovatie wijkt hiermee niet af.”, zo bericht de voortgangsrapportage. Daarop kwamen wel aanvullingen tijdens de webinar.

Op 4 juni is een technische sessie, zo liet de wethouder weten, en dan gaat de architect de raadsleden helemaal meenemen zodat iedereen bijgepraat gaat worden en kennis kan maken met de plannen en het er dan over te hebben. Begin juli bj de eerstvolgende raadsvergadering komt er dan een go/no go besluit. De bedoeling is om “in oktober in de tussentijd te werken aan een plan waarmee we naar de commissies gaan komen”. Dan moet er een “ambitievariant” liggen, waarmee duidelijk is wat er mogelijk is met het beschikbare budget.

Eerder in 2017 was de bouw van het collectiegebouw gegund aan BAM. Diverse gerelateerde aanbestedingen zijn uitgeschreven door de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam. De grootste verrassing is wat ons betreft dan ook wie wanneer de aanbesteding online zet.  Aanbestedingsnieuws wil ook wel een duit in het zakje doen bij het duiden van de voortgangsrapportage met de haarscherpe foto’s van de asbestverwijdering in een bekende huisstijl. Het diagram is groen. En met oranje. Met arial lettertjes in ook weer groen. Dat zegt ook iets over de voortgang van de procedure, risicomanagement voor het inschrijven van opdrachtnemers en welke aannemers er zoal in beeld zijn. Kleur doet de mensen zo veel.

Bron:

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/660017#ai_4871996

Eerder op Aanbestedingsnieuws:

 

Asbestsanering Museum Boijmans van Beuningen

Renovatie Boijmans: 3 architecten naar volgende ronde

Rotterdam gunt Collectiegebouw Boijmans aan BAM

Er zijn om duistere redenen 2 versies van de voortgangsrapportage gepubliceerd:

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8716425/1/s20bb004211_2_28087_tds

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8716424/1/s20bb004210_2_28029_tds

Een diagram uit de voortgangsrapportage. De voortgang is blijkbaar circulair?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *