Busvervoer Buitencentrum School in bos (Drenthe -Den Haag) – Aanbestedingsnieuws

Busvervoer Buitencentrum School in bos (Drenthe -Den Haag)

School in bos
Foto: schoolinbos.nl

De gemeente Den Haag is van plan een overeenkomst met één opdrachtnemer.af te sluiten voor het busvervoer van Den
Haag naar het Buitencentrum School in Bos in Wilhelminaoord en vice versa voor de schooljaren 2020/2021 en verder. Het gaat om het vervoer van basisschoolleerlingen. Het Buitencentrum wordt het hele schooljaar door gebruikt door Haagse basisscholen voor schoolexcursies. De overeenkomst wordt aangegaan voor één schooljaar, met de mogelijkheid deze drie maal met één schooljaar te verlengen.
Het gaat om twee keer per week. De heenreis is meestal op maandag met vertrekplaats Den Haag vanaf diverse locaties (scholen). De reis gaat naar Wilhelminaoord in Drenthe. Op vrijdag vindt meestal de reis andersom plaats. In verband met vakanties kunnen de dagen van de heen- en de
terugreis anders zijn. De gemeente Den Haag streeft er naar om het vervoer zo duurzaam mogelijk plaats te laten vinden. Dit in aansluiting op het Actieplan MVI “Maak verschil met inkopen” waarin de ambitie is opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren door ervoor te zorgen dat
vervoersbewegingen die ontstaan door gemeentelijke inkoop vanaf 2023 emissievrij worden. Het betreft het wekelijk busvervoer van basisschool leerlingen die op werkweek gaan naar het Buitencentrum in Drenthe. De leerlingen zijn uitgelaten en vrolijk. Daarnaast komt het soms voor dat
er bijvoorbeeld meer bagage wordt meegenomen dan afgesproken. Wij verwachten dat een chauffeur met deze situaties kan omgaan en in overleg met de begeleiders tot een oplossing komt. 

De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht. Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de Opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving
(EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs/kwaliteitverhouding (BPKV).

Buitencentrum Wilhelminaoord is een stukje Den Haag in Drenthe. Het Buitencentrum ligt in de gemeente Westerveld en wordt het hele jaar door gebruikt door Haagse basisscholen voor schoolexcursies. In het Buitencentrum organiseert School in Bos een werkweek voor het Haagse basisonderwijs. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 verblijven met begeleiding een midweek in het centrum. Zo leren ze van en over de natuur.

Bron: Tenderned 18 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195544

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *