Renovatie Prinses Marijkesluis gegund aan Mourik Infra – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Prinses Marijkesluis gegund aan Mourik Infra

©Rijkswaterstaat 2021

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor renovatie van de Prinses Marijkesluis definitief gegund aan Mourik Infra.  Zie ook: Renovatie Prinses Marijkesluis RWS .Het project wordt uitgevoerd volgens het twee-fasen proces, waarbij in een 1e fase de risico’s volledig in kaart worden gebracht, voordat de definitieve prijs wordt bepaald en de uitvoering start. Na de renovatie moet het sluizencomplex weer 30 jaar betrouwbaar en veilig functioneren. Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting medio 2023 starten, blijft de vaarweg zoveel mogelijk beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. 

Het twee-fasen proces is een van de maatregelen uit het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarbij Rijkswaterstaat en de markt samen werken aan een sector die duurzaam en innovatief is en waarin risico’s goed worden beheerst. Uitgangspunt is dat Rijkswaterstaat en Mourik Infra intensief samenwerken.

In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp gemaakt. Deze fase duurt ongeveer een jaar. Op basis van dit ontwerp wordt aan het einde van fase 1 de definitieve prijs voor de realisatiefase overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Realisatie start naar verwachting medio 2023.

Bij de aanbesteding van dit project heeft Rijkswaterstaat gezocht naar een partner die met inbreng van kennis en kunde en vanuit een visie die aansluit bij het project, optimale resultaten kan boeken voor een eerlijke prijs. Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde bij het twee-fasen proces en daarom werd in een concurrentiegerichte dialoog, via onder andere een visiedocument en plan van aanpak in de voorbereidingsfase getrechterd onder de belangstellenden.

In de inschrijffase was een samenwerkingsassessment een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. Daarin heeft Mourik het vertrouwen gegeven een goede samenwerkingspartner te zijn, waarin vooral het zich flexibel kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden er positief uitsprong. Andere belangrijke criteria voor de gunning waren de prijs voor de voorbereidingsfase, een plan voor optimale prijs/kwaliteit in de realisatiefase en CO2-reductie. Mourik Infra kwam daarbij met de beste mix van scores als beste uit de bus.

Bron: Rijkswaterstaat, 14 maart 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *