Aanbesteding digitaal energieloket Heusden – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding digitaal energieloket Heusden

Foto: pixabay.com

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland op termijn een onafhankelijk energieloket aanbieden. Het doel van de opdracht in deze aanbesteding is het leveren van een energieloket met een digitale component en
adviesdienst. De belangrijkste functie van het energieloket voor de gemeente Heusden is dat de inwoners, ondernemers en organisaties worden voorzien van onafhankelijke informatie voor het verduurzamen van hun woning/pand.

De aanbestedende dienst vraagt de opdrachtnemer om een energieloket voor de gemeente Heusden te realiseren, te
onderhouden en te beheren. De gemeente Heusden wil eind mei 2022 starten met het digitale energieloket. Een energieloket bestaat, in de basis uit een website met informatie én adviesdiensten:
1. De website biedt onafhankelijke en duidelijke informatie over:
– generieke besparingsmaatregelen voor het verduurzamen van de woning/pand;
– nationale, regionale en lokale subsidie- en financieringsmogelijkheden voor woningverduurzaming;
– nationale, regionale en lokale nieuwsberichten over energiebesparing;
2. De adviesdiensten van het energieloket bestaan uit:
– Een telefonische helpdesk met ‘achtervang’ voor specialistische vragen.
– Daarnaast kunnen inwoners via het energieloket een afspraak maken met energie-/procescoaches voor onafhankelijk advies op maat.

De gemeente Heusden heeft een aantal basisprincipes opgesteld waar het energieloket voor de gemeente aan zou moeten voldoen. Opdrachtgever vraagt de opdrachtnemer om een Plan van Aanpak te schrijven waarin de volgende punten geadresseerd worden:
– Het energieloket heeft een solide, stabiele en professionele basis
– Eisen op het gebied van inhoud, monitoring, transparantie en kwaliteitsborging aan het digitale energieloket
– Constante, kwalitatieve dienstverlening zodat continuïteit van het energieloket is gewaarborgd
– Samenwerking met lokale partijen
– De mogelijkheid bieden van opleiding tot, en training van energiecoaches (ook voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt)
– Aansluiten bij een netwerk
– Goede koppeling met Heel Heusden Duurzaam
– Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de publieke opdracht en de private functie

Heusden volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. De af te sluiten overeenkomst gaat in op 3 mei 2022 en heeft een initiële looptijd van vier jaar. Na deze periode heeft opdrachtgever het recht om, met instemming van opdrachtnemer, de overeenkomst éénzijdig twee keer te verlengen met één jaar. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteistsverhouding.  

Bron: Tenderned dinsdag 15 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *