Printing – Veiligheidsregio Brabant-Noord – Aanbestedingsnieuws

Printing – Veiligheidsregio Brabant-Noord

Picture: pixabay.com

Op dit moment heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) een overeenkomst met voor levering, service en onderhoud van de afdrukapparatuur reeds afgesloten met Konica Minolta.

De huidige overeenkomsten samengevat:

 • 14.000 afdrukken z/w per maand
 • 20.000 afdrukken kleur per maand
 • 42 type 1 A3 MFP
 • 5 Type 2 A3 MFP

Het doel van deze aanbesteding is de totstandkoming van een overeenkomst waarin de volgende afdrukvoorziening wordt aangeboden en opdrachtgever zoveel mogelijk wordt ontzorgd met in ieder geval de volgende dienstverlening:

 1. Maximale serviceverlening aan de eindgebruikers binnen de gestelde randvoorwaarden;
 2. Levering van fabrieksnieuwe afdrukapparatuur: De apparatuur dient er representatief uit te zien. Inclusief verbruiksmaterialen als toners/fusers/consumables (o.a. nietjes);
 3. Printers en multifunctionals naar invulling zoals afgestemd met de Veiligheidsregio;
 4. Beschikbaarheidsvoorwaarden zoals opgenomen, inclusief bijbehorende (KPI) rapportages;
 5. Levering en configuratie/aanpassing/ondersteuning van printerdrivers voor de door de opdrachtgever gebruikte (al dan niet laatste versies van) besturingssystemen;​
 6. Monitoring op afstand i.v.m. onderhoud, uitlezen tellerstanden e.d.;
 7. Proactief en reactief reparatie en onderhoud;
 8. Levering van voor de opdrachtgever gestandaardiseerde managementrapportages t.b.v. regievoering vanuit de Opdrachtgever;
 9. Minimaal 10% flexibiliteit in waarde voor retour en bijplaatsen van apparatuur;
 10. Kosteloze training en instructie voor medewerkers van de opdrachtgever;
 11. Ondersteuning bij Print Queue Management (minimaal: aanmaken en verwijderen van printqueues bij implementatie);
 12. Faciliteren aansluiting op bestaande infrastructuur of applicatieaanpassingen;​
 13. Inschrijver verzorgt maximale ondersteuning / communicatie van de nieuwe printdienst voor medewerkers;

Deze punten worden in de af te sluiten overeenkomst en eventueel af te sluiten nadere overeenkomsten opgenomen.​

Inschrijver dient bij aanvang van de overeenkomst fabrieksnieuwe afdrukapparatuur te leveren inclusief verbruiksmaterialen als toners/fusers/consumables (o.a. nietjes);
Inschrijver garandeert dat alle door hem te leveren apparatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst van onveranderde, goede kwaliteit is en blijft en dat de afdrukapparatuur en verbruiksmaterialen in alle opzichten voldoen aan de gestelde eisen.

De aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van het gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitsverhouding’ .
Hierbij geldt dat het element  ‘kwaliteit’ voor 60% meeweegt en het element ‘prijs’ voor 40%. Het maximale aantal te behalen punten voor ‘kwaliteit’ en ‘prijs’ is in totaal 100 punten. De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 januari 2023. De aanbestedende dienst sluit een overeenkomst met één inschrijver voor een periode van vijf jaren met 31 december 2027 als einddatum. Tevens wordt een optie tot verlenging van driemaal twaalf  kalendermaanden in de overeenkomst opgenomen.

Bron: Tenderned zondag 7 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269301

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *